Sosialt liv med ME?

ME skaper utfordringer for å delta sosialt, også for dem med den mildeste formen av sykdommen. Det kan være vanskelig å opprettholde vennskap som før, og det kan oppleves som vanskelig å fortelle andre om at man har ME, en sykdom som ofte er oppe i den offentlige debatten.

For mange er det viktig å ha kontakt med andre som forstå hvordan det er å ha ME. ME-foreningens nettbaserte likepersonsgrupper er viktige for mange, og nettet kan være en viktig sosial arena.

Et engasjement i ME-foreningen kan også bety en viktig sosial arena.