Støtt ME-foreningen

Ønsker du å støtte ME-foreningen? På denne siden finner du oversikt over ulike måter for å støtte foreningen, enten det gjelder økonomiske gaver eller støtte via medlemskap.

Donasjoner til ME-foreningen

Gaver til Norges ME-forening

ME-foreningen er en liten forening med begrenset økonomi. Alle gaver -selv de minste – mottas med stor takk. Gaver og donasjoner bidrar til at foreningen kan gjøre mer for de ME-syke i Norge.

Den beste gaven vi kan få, er at du melder deg inn i foreningen. Medlemskontingent er en gave som fortsetter å gi – både gjennom det økonomiske, og ved at du viser at du støtter foreningens arbeid. Sammen står vi sterkere!

Hvis du ønsker å gi en gave til foreningen, er det flere måter å gjøre det på:

VIPPS

Foreningens Vippsnummer er 22609 Norges ME-forening

Bankoverføring

Det er også mulig å overføre en donasjon til ME-foreningens konto

7878 06 07946

NB: Med mindre noe ikke er spesifisert, går gaven til ordinær drift av Norges ME-forening.

Gaver til forskning

Gaver til forskning

Hvis du ønsker å gi en gave til forskning på ME, kan du gi en donasjon til ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-forskning. Denne aksjonen har allerede samlet inn flere millioner kroner til ME-forskning, i første rekke til Rituximab-forskningen på Haukeland.

Klikk her for å gå til innsamlingsaksjonen «ME-forskning» sine nettsider.

Skattefradrag

Ønsker du skattefradrag må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til Norges ME-forening kan føres som fradrag på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd, sier at dette gjelder alle gaver over 500 kroner.

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere en gave til Norges ME-forening, oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:
Norges Myalgisk Encefalopati Forening (eller Norges ME-forening)
Nedre Slottsgate 4
0157 Oslo

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med en gave til Norges ME-forening. På innbetalingen skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende og givernavn.

Facebook-innsamling

Facebook-innsamling

Facebook har nå åpnet for innsamlinger til ideelle organisasjoner.

Du kan starte en innsamling når som helst, eller i forbindelse med din fødselsdag.

Her kan du lese Facebooks veiledning i hvordan du starter en bursdagsinnsamling.

Skattefradrag

Skattefradrag

Privatpersoner og bedrifter kan få skattefradrag for gaver gitt til Norges Myalgisk Encefalopatiforening (Norges ME-forening). For 2020 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver mellom 500 og 50 000 kroner.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges ME-forening krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

Skattekvittering blir sendt ut i januar/februar til privatpersoner/bedrifter som er registrert med gaver som til sammen utgjør over 500 kroner. Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingent ikke gir rett til skattefradrag.

Hvis vi allerede har fødselsnummeret/organisasjonsnummeret ditt, rapporterer vi gaver gitt til skattedirektoratet og gavebeløpet vil automatisk komme med på skattemeldingen.

Gaver gitt via Vipps og Facebook behandler vi som anonyme gaver. Dette fordi Norges ME-forening ikke mottar personopplysningene til giver av gaven. Dersom du gir en gave via Vipps eller Facebook og ønsker skattefradrag, må du sende navn, fødselsnummer og kvittering på innbetalingen til giver@me-foreningen.no.

Medlemskap i foreningen er den viktigste måten å støtte foreningen.

Her kan du lese mer om prisen på ulike typer medlemskap.

Som medlem viser du at du støtter foreningens arbeid. Det betyr mye å ha medlemmene i ryggen når vi snakker med politikere og helsevesen! ME-foreningen mottar offentlig støtte, basert på likepersonsaktivitet og medlemstall.