Støtt ME-foreningen

Ønsker du å støtte ME-foreningen? På denne siden finner du oversikt over ulike måter for å støtte foreningen, enten det gjelder økonomiske gaver eller støtte via medlemskap.

Gaver til Norges ME-forening

ME-foreningen er en liten forening med begrenset økonomi. Alle gaver -selv de minste – mottas med stor takk. Gaver og donasjoner bidrar til at foreningen kan gjøre mer for de ME-syke i Norge.

Den beste gaven vi kan få, er at du melder deg inn i foreningen. Medlemskontingent er en gave som fortsetter å gi – både gjennom det økonomiske, og ved at du viser at du støtter foreningens arbeid. Sammen står vi sterkere!

Hvis du ønsker å gi en gave til foreningen, er det flere måter å gjøre det på:

VIPPS

Foreningens Vippsnummer er 22609 Norges ME-forening

Bankoverføring

Det er også mulig å overføre en donasjon til ME-foreningens konto

7878 06 07946

NB: Med mindre noe ikke er spesifisert, går gaven til ordinær drift av Norges ME-forening.

Gaver til forskning

Hvis du ønsker å gi en gave til forskning på ME, kan du gi en donasjon til ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-forskning. Denne aksjonen har allerede samlet inn flere millioner kroner til ME-forskning, i første rekke til Rituximab-forskningen på Haukeland.

Klikk her for å gå til innsamlingsaksjonen «ME-fondet» sine nettsider.

Skattefradrag

Ønsker du skattefradrag må du huske å oppgi fødselsnummeret ditt. Økonomiske bidrag til Norges ME-forening kan føres som fradrag på selvangivelsen. Skattelovens § 44, 5. ledd, sier at dette gjelder alle gaver over 500 kroner.

Testamentariske gaver

Ønsker du å testamentere en gave til Norges ME-forening, oppgir du i testamentet at gaven skal gå til:
Norges Myalgisk Encefalopati Forening (eller Norges ME-forening)
Nedre Slottsgate 4
0157 Oslo

Ved testamentariske gaver oppfordrer vi deg til å få opprettet testamentet i lovlige former og la det fremgå tydelig hvem gaven gis til. Gaven er fritatt for arveavgift etter arveavgiftslovens § 4, 5. ledd. Dermed går arven i sin helhet til det testamenterte formålet.

Minnegaver

Minnet om en god venn eller slektning som har gått bort, kan hedres med en gave til Norges ME-forening. På innbetalingen skriver du navnet på avdøde, navn på pårørende og givernavn.

Facebook-innsamling

Facebook har nå åpnet for innsamlinger til ideelle organisasjoner.

Du kan starte en innsamling når som helst, eller i forbindelse med din fødselsdag.

Her kan du lese Facebooks veiledning i hvordan du starter en bursdagsinnsamling.

Skattefradrag

Privatpersoner og bedrifter kan få skattefradrag for gaver gitt til Norges Myalgisk Encefalopatiforening (Norges ME-forening). For 2022 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver mellom 500 og 25 000 kroner.

For at du skal få skattereduksjon for din gave til Norges ME-forening krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer.

Har du gitt over 500 kroner til ME-foreningen i 2022 og ønsker skattefradrag?
Ta kontakt på giver@me-foreningen, da vil du få svar på hva vi trenger av opplysninger fra deg.

Bli medlem

Medlemskap i foreningen er den viktigste måten å støtte foreningen.

Her kan du lese mer om prisen på ulike typer medlemskap.

Som medlem viser du at du støtter foreningens arbeid. Det betyr mye å ha medlemmene i ryggen når vi snakker med politikere og helsevesen! ME-foreningen mottar offentlig støtte, basert på likepersonsaktivitet og medlemstall.