Støtt ME-foreningen

Ønsker du å støtte ME-foreningen? På denne siden finner du oversikt over ulike måter for å støtte foreningen, enten det gjelder økonomiske gaver eller støtte via medlemskap.

Gaver til Norges ME-forening

ME-foreningen er en liten forening med begrenset økonomi. Alle gaver -selv de minste – mottas med stor takk. Gaver og donasjoner bidrar til at foreningen kan gjøre mer for de ME-syke i Norge.

Den beste gaven vi kan få, er at du melder deg inn i foreningen. Medlemskontingent er en gave som fortsetter å gi – både gjennom det økonomiske, og ved at du viser at du støtter foreningens arbeid. Sammen står vi sterkere!

Hvis du ønsker å gi en gave til foreningen, er det flere måter å gjøre det på:

VIPPS

Foreningens Vippsnummer er 22609 Norges ME-forening

Bankoverføring

Det er også mulig å overføre en donasjon til ME-foreningens konto

7878 06 07946

NB: Med mindre noe ikke er spesifisert, går gaven til ordinær drift av Norges ME-forening.

Bli medlem

Medlemskap i foreningen er den viktigste måten å støtte foreningen.

Her kan du lese mer om prisen på ulike typer medlemskap.

Som medlem viser du at du støtter foreningens arbeid. Det betyr mye å ha medlemmene i ryggen når vi snakker med politikere og helsevesen! ME-foreningen mottar offentlig støtte, basert på likepersonsaktivitet og medlemstall.