Støtt ME-foreningen

ME-foreningen er en liten forening med begrenset økonomi. Alle gaver -selv de minste – mottas med stor takk. Gaver og donasjoner bidrar til at foreningen kan gjøre mer for de ME-syke i Norge.

Andre måter å gi på:

VIPPS: #22609 – Norges ME-forening

Kontonummer: 7878 06 07946

Støtte ditt fylkeslag gjennom Grasrotandelen.

NB: Med mindre noe ikke er spesifisert, går gaven til ordinær drift av Norges ME-forening.

Bli medlem

Medlemskap i foreningen er den viktigste måten å støtte foreningen.

Som medlem viser du at du støtter foreningens arbeid. Det betyr mye å ha medlemmene i ryggen når vi snakker med politikere og helsevesen! ME-foreningen mottar offentlig støtte, basert på likepersonsaktivitet og medlemstall.

Her kan du lese mer om prisen på ulike typer medlemskap.