Pediatrisk ME

Barnelegene Peter Rowe og Nigel Speight samtaler om ME hos barn og unge

De to anerkjente ME/CFS-barnelegene, professor Peter Rowe og Dr Nigel Speight, diskuterer i to korte videoer, rettet mot helsepersonell, hvordan pediatrisk ME/CFS diagnostiserer og behandles. Videoene er laget i etterkant av publiseringen av den innholdsrike håndboka «Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer». Håndboka ble publisert i 2017 av Frontiers.

Peter Rowe MD er professor i pediatri og er leder for «Children’s Center Chronic Fatigue Clinic» ved Johns Hopkins universitetet medisinske skole i Baltimore I USA. Hans spesialområde er klinisk ekspertise inkludert CFS, fibromyalgi og ortostatisk intoleranse. Professor Peter Rowe spilte en hovedrolle i utviklingen av håndboka. Han var også med I gruppen som lagde den svært inflyteksesrike rapporten «Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness». Mest kjent som IOM-rapporten ble denne publisert i 2015 av National Academy of Medicine (tidligere kalt Institutes of Medicine). Rapporten inneholder diagnostiske kriterier, en klinisk guide og en omfattende gjennomgang av litteraturen.

Dr Nigel Speight er konsulenternde barnelege i Durham, UK, med en langvarig spesiell interesse for ME. Han er medisinsk rådgiver for flere pasientorganisasjoner, bl.a. ME Association, The Young ME Sufferers Trust og the 25 % ME Group. Dr Speight var en ekspertene på pediatrisk ME/CFS som bidro til håndboka. Han har tidligere vært med på å utvikle «Myalgic Encephalomyelitis International Consensus Criteria» (ICC-kriteriene) og den tilhørende «Grunnboka» i 2011. Han deltok også i «Chief Medical Officer’s Working Party on ME» i 2002 og også i «the College of Paediatrics and Child Health Guidelines Group» i 2004.

Del 1: Diagnose av pediatrisk ME med dr. Nigel Speigh og professor Peter Rowe:

Del 2: Alvorlig / svært alvorlig ME og oppfølging av pediatrisk ME

Mestring av sykdommen og forholdet til skole for barn og unge

ME hos barn og unge krever tilrettelegging i miljøet rundt den syke.

For mer informasjon om barn og unge med ME, blant annet om forholdet til skolen, se seksjonen om barn og unge under headingen «Leve med ME»

Ressurser for pediatrisk ME

2017 Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer

Video Prof Peter Rowe  A Clinical Approach to ME/CFS in Adolescent and Young Adults: A Practical Primer 

The Young ME Sufferers Trust – Provides information about education at home for ME  patients.

Viktige rapporter og informasjon som dekker diagnose og oppfølging av barn og voksne med ME

2018  Amerikanske Centers for Disease Control and Prevention website oppdaterte sine anbefalinger om kognitiv adferdsteraoi ig gradert opptrening som behandling for ME. Endringne kom som en følge av IOM-rapporten.

ME Association Clinical and Research Guide – begge ble oppdatert i 2018  Denne“Purple Book’ er gratis for helsepersonell.

2017 Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer

2015 Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness 

2014 ME/CFS Primer for Clinical Practitioners (2014 revision)  produsert by  IACFSME.

2012 Myalgic Encephalomyelitis: International Consensus Primer for Clinical Practitioners

2005 ME/CFS A Clinical Case Definition and Guidelines for Medical Practitioners: An Overview of the Canadian Consensus Document