Skole, studier og arbeid

Det er et stort savn for de fleste med ME å ikke kunne delta på skolen, i høyere utdanning eller i arbeidslivet på linje med andre. Dette er viktige arenaer for mestring og for sosialt samvær.

Dessverre er de fleste ME-syke for dårlige til å være i arbeid, men noen kan klare det – men oftest med en god del tilrettelegging og ved å velge bort andre aktiviteter. Også deltagelse på skolen krever tilrettelegging

Her kan du høre om erfaringer med skole, studier og jobb, om hvilke tilrettelegging man har fått, og hva man kunne ønsket seg.

Skole og studier

Jobb med ME