VEILEDERE OG GRUNNBØKER

Det er utgitt en rekke veiledere og grunnbøker når det gjelder diagnose og oppfølging av ME-syke.

I denne seksjonen av nettsiden finner du en kort omtale av flere veiledere, og du finner også lenker der dokumenter kan lastes ned eller kjøpes.

Veiledere og grunnbøker

Mayo clinic: Diagnosis and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (2023)

Kortfattet og oppdatert veileder for utredning og oppfølging. Veilederen inneholder god informasjon om PEM og om mulig medikamentell behandling av ulike symptomer.

Veilederen kan lastes ned som PDF fra tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings.

Euromene retningslinjer for diagnose og oppfølging av ME

Euromene var et EU-initiativ, og gruppen besto av ME-forskere fra hele Europa, også Norge. Gruppen utviklet et konsensusdokumnet om utredning og oppfølging, der PEM vektlegges.

Artikkelen er open access og kan leses her.

NICE guidelines (2021)

Britiske National Institute for Health Care Excellence (NICE) utarbeider retningslinjer for britisk helsevesen. I oktober 2021 oppdaterte de retningslinjene for ME etter en stor kunnskapsgjennomgang, ut fra at ME defineres av PEM.

I de nye retningslinjene advares det mot gradert trening og Lightning Process.

Les mer om NICE nye retningslinjer her.

Retningslinjene fra NICE kan lastes ned fra NICEs nettside.

Internasjonal konsensusgrunnbok (2011)

Den internasjonale konsensusgrunnboken er utarbeidet av forfatterne av de internasjonale konsensuskriteriene (ICC). ICC-kriteriene kom i 2011 og er en oppfølger til Canada-kriteriene. Den internasjonale konsensusgrunnboken inneholder informasjon om sykdommen, og om utredning og oppfølging. Forfatterene har samlet mer enn 500 år med erfaring med ME.

Les mer om grunnboken her.

Grunnboken kan lastes ned fra vår nettside som PDF, både i engelsk og norsk versjon.

Nasjonal veileder for CFS/ME (2014)

Nasjonal veileder for CFS/ME er normerende for tilnærmingen til ME i Norge. ME-foreningen er ikke helt enig i alt innhold, særlig når det gjelder den informasjonen som gis om kognitiv terapi og gradert trening. Forskningen det vises til er utført på langt større pasientutvalg (Oxfordkriteriene, prevalens rundt 4%) enn de diagnosekriteriene som anbefales av veilederen (Canadakriteriene, prevalens mellom 2 %% og 4 %%)

Andre primere/grunnbøker

Her finner du omtale og lenker til en rekke andre grunnbøker/primere

Organisasjonen IACFSME har også utarbeidet en veileder for klinikere, det samme har US ME/CFS Clinicians Coalition.

Her finner man også lenke til en god veileder om pediatrisk ME.

Rapporter

IOM rapporten (2015)

I 2015 utga amerikanske Institutes of Medicine en gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME til da. Oppdraget fra amerikanske helsemyndigheter var gi svar på spørsmålene om ME var en reell sykdom, og å forslå nye diagnosekriterier. IOM sa: «ME er en alvorlig, kronisk, multisystem-sykdom med stor funksjonsnedsettelse».

Les mer om IOM-rapporten her.

Rapporten kan lastes ned fra National Academies of Science

Sintef-rapporten 2011

Denne rapporten konkluderte med at det var «mangel på kunnskap om ME i alle ledd i helsevesenet.»

Du kan lese mer om rapporten, og laste den ned som pdf her.

vinterbilde av sti og trær

Ressurser

Denne seksjonen av nettsiden inneholder bakgrunnsinformasjon av mange slag. Her finner du informasjonsmateriell som er produsert av ME-foreningen, rapporter fra ME-foreningens spørreundersøkelser, og ME-foreningens kunnskapskampanjer.

Vi har også laget en oversikt over viktige rapporter, grunnbøker og veiledere.

Bruk menyen under for å navigere, eller bruk søkefeltet.