VEILEDERE OG GRUNNBØKER

Det er utgitt en rekke veiledere og grunnbøker når det gjelder diagnose og oppfølging av ME-syke.

I denne seksjonen av nettsiden er det samlet lenker til  lenker til en rekke publikasjoner.

det er utarbeidet flere gode grunnbøker for ME.

Internasjonal konsensusgrunnbok

Den internasjonale konsensusgrunnboken er utarbeidet av forfatterne av de internasjonale konsensuskriteriene (ICC). Den kan lastes ned fra vår nettside som PDF, både i engelsk og norsk versjon.

Nasjonal veileder for CFS/ME

Nasjonal veileder for CFS/ME er normerende for tilnærmingen til ME i Norge. ME-foreningen er ikke helt enig i alt innhold, særlig når det gjelder den informasjonen som gis om kognitiv terapi og gradert trening. Forskningen det vises til er utført på langt større pasientutvalg (Oxfordkriteriene, prevalens rundt 4%) enn de diagnosekriteriene som anbefales av veilederen (Canadakriteriene, prevalens mellom 2 %% og 4 %%)

NICE guidelines

Britiske National Institute for Health Care Excellence (NICE) utarbeider retningslinjer for britisk helsevesen. I oktober 2021 oppdaterte de retningslinjene for ME etter en stor kunnskapsgjennomgang, ut fra at ME defineres av PEM.

I de nye retningslinjene advares det mot gradert trening og Lightning Process.

Andre primere/grunnbøker

Her finner du omtale og lenker til en rekke andre grunnbøker/primere

Organisasjonen IACFSME har også utarbeidet en veileder for klinikere, det samme har US ME/CFS Clinicians Coalition.

Her finner man også lenke til en god veileder om pediatrisk ME.

Rapporter

IOM rapporten

I 2015 utga amerikanske Institutes of Medicine en gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME til da. Oppdraget fra amerikanske helsemyndigheter var gi svar på spørsmålene om ME var en reell sykdom, og å forslå nye diagnosekriterier. IOM sa: «ME er en alvorlig, kronisk, multisystem-sykdom med stor funksjonsnedsettelse».

Sintef-rapporten 2011

Denne rapporten konkluderte med at det var «mangel på kunnskap om ME i alle ledd i helsevesenet.»