ME-forskning – ME-fondet

Formålet med ME-fondet er å skaffe midler til biomedisinsk forskning på ME

ME-fondet arbeider for dette målet på flere måter:

  •  Samler inn pengestøtte til biomedisinsk forskning på ME.
  • Jobber for å spre kunnskap om ME-forskning til politikere, offentlige etater og folk flest, med sikte på at de kan bidra til biomedisinsk forskning gjennom økonomisk støtte eller på andre måter.
  • Gir direkte forskningsstøtte, gir mindre støtte til utarbeidelse av søknader til andre kilder, tar imot søknader om støtte fra DAM-stiftelsen gjennom ME-foreningen.

ME-fondet ble dannet for å støtte biomedisinsk forskning på ME. Fondets første store innsats var å samle inn penger til og være pådriver for å sikre at regjeringen bidro til en fase III studie på immun-modulerende behandling med Rituximab. Studien ble ledet av Haukeland universitetssykehus.

Nå samler ME-fondet inn penger til biomedisinsk ME-forskning fra enkeltpersoner, legater, næringslivet og organisasjoner, reiser debatt i media og påvirker politikere og opinionen for å prioritere støtte til biomedisinsk ME-forskning. Fondet verdsetter alle bidrag, både store og små, og ikke minst faste månedlige givere.

Svært mye spennende skjer for tiden innen nasjonal og internasjonal forskning på ME.  Nye puslespillbiter legges stadig til som bidrar til økt forståelse for sykdomsmekanismene ved ME. Det bringer oss nærmere medisinsk behandling. Medisinsk forskning bidrar til sårt tiltrengt optimisme og håp for pasienter og pårørende.

ME-fondet tar imot søknader om støtte direkte fra fondet, og vurderer også søknader til DAM-stiftelsen gjennom ME-foreningen. Fondet kan også yte mindre støtte til utarbeidelse av søknader til andre finansieringskilder. Vi får hjelp fra ME-foreningens Medisinske fagråd til å vurdere søknadene og sender så en innstilling til ME-foreningens styre som tar den endelige beslutningen.

4.000.000

Status for ME-fondet

Pr. 1 januar 2024

Støtt ME-fondet

Bruk fondets gaveapp, og betal med VIPPS eller bankkort

VIPPS et valgfritt beløp til 13911

Send en SMS til 2380 med kodeord:

«MEFORSK» for 100 kroner månedlig

«ME» for 250 kroner som en engangsgave

Søk midler til ME-forskning

ME-foreningens eget forskningsfond, ME-fondet (tidligere ME-forskning), deler ut innsamlede midler hver vår på ME-dagen, 12. mai, og hver høst på foreningens stiftelsesdato, 21 november.

Via ME-foreningen kan man også søke på forskningsmidler fra Stiftelsen Dam.

Les mer om regler og søknadsfrister

Om ME-fondet

Les mer om ME-fondet

forside brosjyre ME-fondet
Logoen til innsamlingskontrollen
Logo ME-fondet