Starten på sykdommen og veien til diagnose

ME oppstår ofte etter en infeksjonssykdom, og sykdommen kan starte både akutt og gradvis. Det kan oppleves som skremmende å plutselig få svært redusert funksjon, samtidig som rutineprøver ikke viser noe galt.

Det kan ta lang tid å få diagnose. Spørreundersøkelser i ME-foreningens regi fant at det i gjennomsnitt tok 5,9 år fra sykdommen å få en diagnose i 2021.

Her kan du høre hvordan det opplevdes å få ME, og om hvordan veien var til å få diagnose.