Administrasjonen

Olav Osland

generalsekretær

gensek@me-foreningen.no

Trude Schei

Assisterende generalsekretær

Trude.Schei@hotmail.com

Anne-Cathrine Wangberg Rodriguez

Organisasjonskonsulent

anne-cath@me-foreningen.no

Siri Waaland

Regnskap

info@me-foreningen.no

Nina Røstad

Helsefaglig rådgiver

raadgiver@me-foreningen.no

Hilde Grøndahl Tangen

Organisasjonskonsulent

Medlemskap – medlem@me-foreningen.no

Andre henvendelser – post@me-foreningen.no

Styret

Sentralstyret etter landsmøtet 2021 består av:

Styreleder: Linda Bringedal

Nestleder: Eirik Randsborg

Styremedlemmer:

Line Ernestussen

Rune Hoddevik

Gro Mesna Andersen

Arild Angelsen

Hege Guttormsen

Tom-Erik Haug-Fjellstad

Varamedlemmer:

Victoria Schei

Tariq Eide

Kjersti Skilbred Langerød

Valgkomiteen 2022 består av:

Jan Nygård, Trøndelag

Åse-Marie Lønning, Rogaland

Elisabeth Schwencke, Buskerud

Bjørn Getz Wold, Oslo og Akershus

Ståle Dahl, Nordland