Sentralstyret i Norges ME-forening

Sentralstyret etter landsmøtet 2023 består av:

Styreleder: Linda Bringedal

Nestleder: Eirik Randsborg

Styremedlemmer:

Rune Hoddevik

Gro Mesna Andersen

Arild Angelsen

Hege Guttormsen

Kjersti Skilbred Langerød

Rolf Rønning

Varamedlemmer:

Victoria Schei

Tariq Eide

Valgkomiteen 2024 består av:

Jan Nygård, Trøndelag

Åse-Marie Lønning, Rogaland

Elisabeth Schwencke, Buskerud

Bjørn Getz Wold, Oslo og Akershus

Line Ernestussen, Nordland