Management of pediatric ME/CFS: insights from the Johns Hopkins clinic

Peter Rowe er professor i pediatri ved Johns Hopkins University School of Medicine, der han arbeider med ME og beslektede sykdommer. Han var den første som beskrev en relasjon mellom ME og ortostatisk intoleranse, og en assosiasjon mellom ME og hypermobilitet. Han har skrevet en rekke forskningsartikler om ME, og har lang klinisk erfaring. I dette webinaret snakker han om sin erfaring med oppfølging av barn og unge med ME, og kommer inn på områdene ortostatisk intoleranse og hypermobilitet.

På denne siden finner du opptak av webinaret, PDF-filer av denne presentasjonen og et par andre, og lenker til andre webinarer som kan være av interesse.

Ønsker du å vite mer?

Peter Rowe har gitt oss lov til å dele presentasjonen som en PDF-fil. Han har også latt oss få dele en annen presentasjon med hovedfokus på behandling og oppfølging av ortostatisk intoleranse hos barn og unge med ME. Han har også laget et skriv om det samme temaet. Brosjyren «GENERAL INFORMATION BROCHURE ON ORTHOSTATIC INTOLERANCE AND ITS TREATMENT» kan også lastes ned som en pdf-fil.

Peter Rowe har  i samarbeid med andre klinikere med lang erfaring med barn og unge med ME utarbeidet en veileder for pediatrisk ME. Hele teksten er åpent tilgjengelig.

Andre webinarer med Peter Rowe

 Managing Orthostatic Intolerance, 1 Sept 2010

Neuromuscular Strain in ME/CFS, 23 October 2014

A Clinical Approach to ME/CFS in Adolescents and Young Adults, 16 March 2017

 Orthostatic intolerance in EDS, 19 December 2018