Kunnskapskampanjer – oversikt

I november måned arrangerer ME-foreningen kunnskapskampanjer om ME. I denne seksjonen finner du lenker til de ulike kampanjene og en oversikt over innhold i hver kampanje.

2018 – MEd kunnskap om ME. 

Kamanjen handlet om å sette fokus på ME og ME-foreningens arbeid. Her finner du korte intervjuer med både pasienter, pårørende, politikere og fagpersoner. Vi laget også en bildekampanje der vi delte budskapet: «Også barn kan få ME»

2019 – PEM

Denne kampanjen fokuserte på PEM – det viktigste kjennetegnet ved ME. PEM står for «Post exertional malaise», og på norsk oversetter vi gjerne med anstrengelsesutløst symptomforverring. I forbindelse med kampanjen lanserte vi nye nettsider om PEM og en ny brosjyre.

2020 – Barn og unge med ME

Denne kampanjen besto av en serie webinarer om barn og unge med ME. Temaene omfatter hvordan ME arter seg for barn og unge, og behov for tilrettelegging i bl.a. skolen. Her finner du omtale og alle webinarene.

2021 – De pårørende

ME rammer hele familien, og kunnskapskampanjen i 2021 var viet de pårørende, enten de var barn av, eller foreldre eller partner til en ME-syk. På siden for kampanjen finner du alle webinarene og lenker til alt annet innhold.

2022 – Mestring i hverdagen

Det finnes ingen kur for ME, det gjør det ekstra viktig å lære å mestre sykdommen. I denne kampanjen finner du webinarer bl.a. om aktivitetsavpasning og om å mestre følelser rundt det å få alvorlig, kronisk sykdom.

kunnskapskampanje 2018 barn med ME plakat blomst
Kunnskapskampanjen 2021 familie mamma er syk

Ressurser

Denne seksjonen av nettsiden inneholder bakgrunnsinformasjon av mange slag. Her finner du informasjonsmateriell som er produsert av ME-foreningen, rapporter fra ME-foreningens spørreundersøkelser, og ME-foreningens kunnskapskampanjer.

Vi har også laget en oversikt over viktige rapporter, grunnbøker og veiledere.

Bruk menyen under for å navigere, eller bruk søkefeltet.