Internasjonal konsensusgrunnbok for helsepersonell i klinisk praksis

I 2011 ble de nye internasjonale konsensuskriteriene av Carruthers og medarbeidere publisert. Da ble det samtidig opplyst om at det skulle utarbeides en grunnbok om ME hos barn, unge og voksne. Den engelske utgaven av grunnboken (Myalgic Encephalomyelitis – Adult and Paedriatic: International Consensus Primer  for Medical Practitioners.) ble publisert på nettet høsten 2012. Internasjonale eksperter på ME (leger og annet helsepersonell) fra 12 land står sammen om arbeidet. De har gjort en stor jobb med å beskrive ME, foreslått hvilken utredning som bør gjøres, gitt råd om hvordan man kan håndtere sykdommen samt laget et forslag til hva slags informasjon man kan gi til undervisningspersonell. De nye internasjonale kriteriene (IKK) og en omfattende litteraturliste er inkludert. Den 12. mai 2013 ble den norske oversettelsen av grunnboken publisert. Grunnboken er oversatt av Eva Stormorken med tillatelse fra redaktøren.

An International Consensus Panel, consisting of clinicians, research investigators, teaching faculty, and an independent educator, represent diverse backgrounds, medical specialities and geographical regions. Collectively, the members of the panel have:

  • diagnosed and/or treated more than 50 000 patients who have ME;
  • more than 500 years of clinical experience;
  • approximately 500 years of teaching experience;
  • authored hundreds of peer-reviewed publications, as well as written chapters and medical books; and
  • several members have co-authored previous criteria.

Panel members contributed their extensive knowledge and experience to the development of the International Consensus Criteria and this Primer. In addition, an International Symptom Scale will be developed to complement the criteria and promote clearer identification of patients for research studies.
Primer Consensus: The authors, representing twelve countries, reached 100 % consensus through a Delphi-type process.