Norges Myalgisk Encefalopati-forening

ME er en alvorlig, kronisk, systemisk sykdom med stor funksjonsnedsettelse.

ME-foreningen arbeider for å bedre forholdene for alle ME-syke og deres pårørende gjennom opplysningsarbeid, likepersonarbeid og politisk påvirkning.

Kunnskapskampanjen 2020 – barn og unge med ME

Barn og unge med ME – og deres pårørende – møter unike utfordringer i både i hverdagen og i møtet med skole, helsevesen og kommunale tjenester. Derfor handler årets kunnskapskampanje om barn og unge med ME.

Gjennom en serie webinarer med Norges fremste fagpersoner belyser kampanjen temaer som

  • Utredning og diagnose
  • Oppfølging og behandling
  • Sosialt liv for de unge
  • Møtet med skolen og rettigheter i skolen
  • Ung med ME og kjæreste

På kampanjens nettside finner du mer informasjon om webinarerene og lenker til registrering.

Plakaten kan lastes ned som PDF. Kjenner du noen som kunne ha interesse av webinarene? Last ned plakaten og send den elektronisk!

Meld deg inn!

ME-foreningen arbeider for bedre forhold for alle ME-syke.

Den beste gaven du kan gi foreningen – og ME-pasienter i Norge – er å melde deg inn i foreningen.

Da viser du at du støtter foreningens arbeid – vi står sterkere sammen.

Skoleprosjektet

Koronavirus

Alle med ME bør observere de smittevernreglene som anbefales. Vi oppfordrer til ekstra påpasselighet rundt de sykeste ME-pasientene. Det foreligger ingen informasjon om at ME-pasienter utgjør en spesiell risikogruppe når det gjelder akkurat koronavirus, men erfaringsmessig opplever mange med ME at det kan ta lang tid å komme seg etter infeksjonssykdom.
“Helsemyndighetene har kommet med en rekke råd for å unngå smitte av covid-19. Det er spesielt viktig at personer med kronisk sykdom følger disse rådene. Pasienter med CFS/ME må derfor følge ekstra nøye anbefalingene og holde seg hjemme, begrense kontakter og på alle mulige måter unngå å utsette seg for smitte. For de som blir smittet, vil behandlingen sannsynligvis være lik som for andre pasientgrupper.”
Skulle det komme mer informasjon vil denne siden bli oppdatert. Vi har samlet nyttig informasjon på en egen side på nettstedet.

Likepersonsarbeid

Likepersonsarbeid er blitt definert som ”en samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, det vil si i samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene i mellom”.

Les mer om ME-foreningens likepersonsarbeid.

Påvirkning

ME-foreningen arbeider aktivt for å bedre ME-pasienters vilkår, både gjennom kontakt med politikere og helsevesen, og gjennom media.

Les mer om ME-foreningens påvirkningsarbeid her.

Informasjonsarbeid

ME-foreningen arbeider for å spre god, oppdatert og forskningsbasert informasjon om ME til både pasienter og helsevesen.

Les mer om ME-foreningens informasjonsarbeid her.

Innsamling til forskning

ME-foreningen samler inn penger til forskning på ME, og har deler ut forskningsmidler hvert år på ME-dagen, 12. mai.

Les mer om innsamlingen og om søknader om midler her.

Click here to add your own text