Hjernetåke

Mange pasienter oppleverproblemer med korttidsminnet, konsentrasjonsproblemer, vansker me då ta raske beslutninger – eller at hodet plutselig blir helt «tomt». Slike kognitive problemer er da også et av diagnosekriteriene for ME. Et «webinar» arrangert av CFIDS association of America tok opp dette temaet. Videoen er nesten to timer lang, men det er jo mulig å se den i flere omganger.