Hjernetåke

Mange ME-syke opplever kognitive problemer. Det er vanlig at korttidsminnet er påvirket, og de syke opplever også problemer med konsentrasjonen, å ta raske beslutninger eller med å finne de ordene de ønsker å si. Noen beskriver det som om hodet plutselig blir helt «tomt», andre ganger at hjernen «koker». Slike kognitive problemer er da også et av diagnosekriteriene for ME. Et «webinar» arrangert av CFIDS Association of America tok opp dette temaet. Videoen er nesten to timer lang, men det er jo mulig å se den i flere omganger.