Dam Helse –  hvordan søke

Har du et helserelatert prosjekt som kan komme ME-pasienter og/eller deres pårørende til gode?

Da kan du ta kontakt med foreningen sentralt via post@me-foreningen.no

Eksterne aktører som ønsker midler til å gjennomføre prosjekter, eller har behov for støtte til å gjennomføre prosjekter i fremtiden, kan søke til Stiftelsen Dam Helse gjennom Norges ME-forening.

Du vil få mer informasjon om søknadsprosessen når du tar kontakt, men noe er nyttig å vite på forhånd:

Midlene deles ut to ganger i året, med søknadsfrist 15. mars (vår) og 15. september (høst). For at vi skal få tid til å vurdere prosjektet ditt, har ME-foreningen egne frister du må forholde deg til. Den første av disse er 3 måneder før Dam sin frist: Da må vi ha et utkast til prosjektskisse.

For at vi skal ha grunnlag for å vurdere prosjektet ditt, bør du ha mest mulig klart på forhånd. Alle detaljer må ikke nødvendigvis være på plass, men det må være mer enn bare en idé. Det er lurt å lese seg opp på kriteriene for å få støtte på Stiftelsen Dam sine sider: https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Mer og utdypende informasjon om prosessen etter at du har tatt kontakt med ME-foreningen, ligger her.

Stiftelsen Dam logo
NMEF logo Standard