Høyere utdanning – lån og tilrettelegging

Tilrettelegging under studier

Studenter med funksjonsnedsettelse har krav på tilrettelegging av ulike slag.

Tilrettelegging på høyskoler og universitet

Statens lånekasse(studielån)

Rentefritak 

Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du har lav inntekt og vært i en situasjon som gir rett til rentefritak (f.eks. sykdom). Vær spesielt oppmerksom på at du søker når et år er omme, og for inntil 3 år bakover. Altså søknad sendt i 2015 kan du søke om rentefritak for 2012, 2013, og 2014.

Slette hele eller deler av gjeld

Blir du varig ufør, kan lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Ekstra stipend til studenter som av helsemessige årsaker ikke kan arbeide ved siden av studiene

Studenter som på grunn av sykdom ikke kan arbeide om sommeren eller ved siden av studiene kan få ekstra støtte. Ordningene er behovsprøvd, og det kreves legeattest.

Man kan søke på:

  • Ekstra stipend per måned
  • Støtte om sommeren
  • Støtte til forsinkelse utover ett undervisningsår