Høyere utdanning – lån og tilrettelegging

Tilrettelegging under studier

Studenter med funksjonsnedsettelse har krav på tilrettelegging av ulike slag.

Her finner du en oversikt over hva slags tilrettelegging som er tilgjengelig på ulike utdanningssteder.

Statens lånekasse(studielån)

Lånekassen

Lånekassen kan gi rentefritak (slette renter) på lånet ditt for en periode dersom du har lav inntekt og har vært i en situasjon som gir rett til rentefritak (f.eks. sykdom). Vær spesielt oppmerksom på at du søker når et år er omme, og for inntil 3 år bakover. Altså søknad sendt i 2015 kan du søke om rentefritak for 2012, 2013, og 2014.

Blir du varig ufør, kan lånekassen slette hele eller deler av gjelden din.

Studenter som på grunn av sykdom ikke kan arbeide om sommeren eller ved siden av studiene kan få ekstra støtte. Ordningene er behovsprøvd, og det kreves legeattest.

Man kan søke på:

  • Ekstra stipend per måned
  • Støtte om sommeren for dem som ikke kan ha sommerjobb
  • Støtte til forsinkelse utover ett undervisningsår