Lag en innsamling

Du kan lage din egen innsamlingsaksjon

Det er mulig å starte sin egen innsamlingsaksjon på Facebook.

Norges Myalgisk Encefalopati Forening er registrert som mottaker av innsamlingsaksjoner på Facebook.

Du må skrive i teksten til innsamlingen din om pengene skal gå til forskning på ME eller til foreningens drift, og sende en epost om det samme til post@me-foreningen.no

Planlegger du en innsamling og ønsker å samarbeide med ME-foreningens innsamlingsaksjon om en kampanje? Ta kontakte med ME-foreningen på post@me-foreningen.no.

Brutt lenke
Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning