Finnmark regionlag

Klikk her for aktivitetskalenderen med oversikt over arrangementer i regi av ME-foreningen.

Velkommen til Finnmark regionlag!! 

Vi er Norges nordligste regionlag i Norges ME-forening. Vi startet opp i november 2009 og har medlemmer fra hele Finnmark, og ønsker alle som har lyst å bli medlem i vårt regionlag hjertelig velkommen.
Vi ønsker å nå frem til alle som på en eller annen måte er berørt av sykdommen ME i hele Finnmark. Vi er alltid åpen for nye medlemmer og ser frem til å bli kjent med akkurat deg😊

Regionlaget sitt hovedmål er å informere om ME-sykdommen, da særlig i helse- og oppvekst sektoren, slik at de ME-syke og deres pårørende kan møtes med likeverd og respekt og får medbestemmelse i sitt sykdomsforløp.

Styret i Finnmark regionlag 2022 består av; 

Leder: Cate-Elin Mathisen Haga, Kirkenes 

Nestleder: Magni Breivik, Alta 

Sekretær: Maria L. Enoksen-Schistad, Alta 

Kasserer: Mona Wisløff Vonheim, Alta 

Styremedlem: Rachel Olsen, Hammerfest

Styremedlem: Kathe Hågensen, Alta

Styremedlem: Elisabeth Gleine, Alta 

Styremedlem: Siv Jorund Skog Pedersen, Alta 

Varamedlem: Amanda Eldnes, Hammerfest

Varamedlem: Muzaffer Barbakci, Vadsø 

 

Vi har også flere likepersoner i regionlaget vårt, som mer enn gjerne er behjelpelig med å være en hjelp og støtte for medlemmene. Våre likepersoner har erfaring med sykdommen ME. Likepersonene arrangerer i regi av Regionlaget, likepersonstreff og legger opp til møter for medlemmene. Vi vil prøve å arrangere treff flere steder i Finnmark, hvor man tar opp temaer som er aktuell ift ME, både uformelle treff og mer formelle treff hvor man kan få faglig påfyll og nyttige tips i mestring av sykdommen mm. Det arrangeres også faglige medlemsmøter for pårørende og syke samt åpne medlemsmøter hvor helsepersonell o.a. blir invitert for oppdatering.

Likepersonstreff har så langt blitt avholdt i både Alta, Lakselv og Kirkenes.

Det er i aktivitetsplanen lagt opp til at vi i det kommende år skal ha som mål å arrangere treff i Hammerfest og Vadsø. Det er muligheter for treff andre steder alt avhengig av medlemmenes ønsker.

Aktiviteter arrangert av regionlaget og Likepersoner blir annonsert på Finnmarks Regionlag sin Facebook side «Norges ME-Forening Finnmark Regionlag» og pr. e-post til medlemmene.

 

Likepersoner som kan kontaktes i vårt Regionlag; 

▪ Siv Jorund Skog Pedersen i Alta, hun er Likepersonsansvarlig og kan veilede innen områdene; hjelpemidler, NAV, rettigheter og rehabilitering. Hun kan kontaktes på tlf; 977 76 559 

▪ Cate-Elin Mathisen Haga i Kirkenes, hun er leder av Finnmark Regionlag og likeperson og kan kontaktes på tlf; 977 41 166 

▪ Randi Sneve Scheie i Kirkenes, hun er likeperson for pårørende og kan kontaktes på tlf; 908 93 163 

▪ Line Østgård Ottem i Alta, hun er likeperson for pårørende og kan kontaktes på tlf; 951 46 118 

 

Vi i Finnmark Regionlag jobber også med Norges ME-Forening og Rogaland Regionlags prosjekt «ME og Skole (https://www.meogskole.no)   (Klikk deg gjerne inn på lenken for mer informasjon)

Dette er et prosjekt med målgruppe skoler og andre ressurspersoner i helse og omsorg og generelt alle fagfolk (lærere, ansatte i PPT, oppfølgingstjenesten, barnevern, rådgivere, skoleansatte, helsesykepleiere m.fl.) som på en eller annen måte er i kontakt med barn og unge med sykdommen ME.

ME er en av hovedårsakene til langtidsfravær på skole. Skolepakken skal bidra til kompetanseheving og nå ut til ressurspersonene rundt barn og unge i de forskjellige etatene i kommunene og fylke, slik at man kan få til bedre tilrettelegging i hverdagen og skole for de barn og unge som har sykdommen ME.

Dette er et digitalt kurs som tilbys alle skoler og enheter i alle kommuner og fylker i landet. Det er bygget opp som en «verktøykasse» med kunnskap om tilpasset undervisning for ME-syke, hvor det blir satt fokus på fakta om ME, hvilke utfordringer sykdommen kan ha og forslag til løsninger for tilrettelegging.

Ta gjerne kontakt med oss i Finnmark Regionlag dersom du ønsker mer informasjon rundt dette prosjektet, ønsker å melde deg/dere på kurset eller dersom du ønsker at skolen/ressurspersoner rundt deg og ditt barn/ungdom bør få informasjon rundt dette prosjektet. Kurset kan bestilles som et fysisk kurs hvor vi holder kurset på skolen eller annet sted, eller det kan bestilles som et digitalt kurs.

Ta gjerne kontakt med oss i Finnmark regionlag dersom du ønsker å bli medlem, ønsker mer informasjon om noe av de prosjektene Finnmark Regionlag er med på eller om du lurer på noe annet. Vi hører gjerne fra deg😊

 

Vårt organisasjonsnummer er 89 69 48 172.
Det er også vårt nummer for Grasrotandel i Norsk Tipping.
Støtt gjerne vårt arbeid gjennom Grasrotandelen.

 

E-post; Finnmark@me-foreningen.no
Facebook; https://www.facebook.com/meforeningenfinnmark