Nordland Fylkeslag

Velkommen til Nordland fylkeslag.

Fylkeslaget ble stiftet 22. september 2017.

Vårt organisasjonsnummer er: 819 635 412

Vårt formål er å være en sammenslutning for alle som har ME i Nordland, deres pårørende og andre som vil støtte arbeidet for ME-saken. Fylkeslaget arbeider aktivt for en bedre forståelse av ME i instanser som er i kontakt med ME-pasienter i fylket, og for en bedre hverdag for ME-pasientene rundt om i Nordland. Vårt mål er også å drive likepersonsarbeid. Vi ønsker at ME-pasienter skal kunne møtes og ha et tilbud om sosial aktivitet og informasjonsutveksling/støtte via tema-møter og likepersonstreff i sitt nærmiljø. Vi håper også at det åpner for at pasienter, pårørende og interesserte kan danne lokallag rundt om i fylket.

På vår Facebook-side vil vi publisere informasjon fra Norges ME-forening sentralt, forskningsartikler, aktiviteter og informasjon om likepersonstreff.

Vår Facebook-side : Norges ME-forening – Nordland fylkeslag

Vi arrangerer: * Informasjonsmøter * temamøter * likepersonstreff * julebord og sommerfest

Kontaktperson i fylkesstyret:

Fylkesleder Hege Johannessen
Tlf : 95746538
E-post: hege.johannessen@yahoo.com