Medlemsbladet

Norges ME-forening gir ut Medlemsbladet 2 / 3 ganger i året.  Bladet er en magasinlignende publikasjon som inneholder aktuelt stoff for ME-pasienter. Medlemsbladet sendes ut til alle medlemmer, og legges ut på denne siden ca. 1 år etter at det ble publisert.

Medlemsbladet ble tidligere omtalt som Nyhetsbrevet, men vi foretok en navneendring i 2021.

Om medlemsbladet

I bladet finner du stoff og nyheter om bl.a.:

  • Norsk og utenlandsk forskning
  • Trygdepolitikk
  • Foreningens aktiviteter
  • Mestring og pasienterfaringer
  • Hjelpeapparat og gjeldende lovverk
  • Referater fra forskningskonferanser der foreningen har deltatt

Ønsker du å bli medlem, kan du melde deg inn her.

Tidligere utgaver av Medlemsbladet blir publisert som PDF på denne siden ca. 1 år etter at de ble sendt ut til medlemmende. Skulle du ønske å ha en av de tidligere utgavene på papir, vennligst kontakt foreningen på post@ME-foreningen.

Er du helsepersonell og ønsker å få tilsendt bladet til ditt pause- og/eller oppholdsrom, send en e-post til post@me-foreningen.no og informer oss om dette.  Du vil deretter motta bladet ved våre neste utsendelser.

Om du skulle ønske å gjengi hele eller deler av artikler, vennligst kontakt ME-foreningens kontor.

Til venstre ligger lenker til tidligere medlemsblad.