Medlemsbladet

Norges ME-forening gir ut Medlemsbladet 2 / 3 ganger i året.  Bladet er en magasinlignende publikasjon som inneholder aktuelt stoff for ME-pasienter. Medlemsbladet sendes ut til alle medlemmer, og legges ut på denne siden ca. 1 år etter at det ble publisert.

Medlemsbladet ble tidligere omtalt som Nyhetsbrevet, men vi foretok en navneendring i 2021.

Om medlemsbladet

I bladet finner du stoff og nyheter om bl.a.:

  • Norsk og utenlandsk forskning
  • Trygdepolitikk
  • Foreningens aktiviteter
  • Mestring og pasienterfaringer
  • Hjelpeapparat og gjeldende lovverk
  • Referater fra forskningskonferanser der foreningen har deltatt

Ønsker du å bli medlem, kan du melde deg inn her.

Tidligere utgaver av Medlemsbladet blir publisert som PDF på denne siden ca. 1 år etter at de ble sendt ut til medlemmende. Skulle du ønske å ha en av de tidligere utgavene på papir, vennligst kontakt foreningen på post@ME-foreningen.

Er du helsepersonell og ønsker å få tilsendt bladet til ditt pause- og/eller oppholdsrom, send en e-post til post@me-foreningen.no og informer oss om dette.  Du vil deretter motta bladet ved våre neste utsendelser.

Om du skulle ønske å gjengi hele eller deler av artikler, vennligst kontakt ME-foreningens kontor.

Til venstre ligger lenker til tidligere medlemsblad.

Tidligere utgaver av Medlemsbladet

Nyhetsbrev 2019

Nyhetsbrev 2018

Nyhetsbrev 2017

Nyhetsbrev 2016

Nyhetsbrev 2015

Nyhetsbrev 2014

Nyhetsbrev 2013

Nyhetsbrev 2012

Nyhetsbrev 2011

Nyhetsbrev 2010

Nyhetsbrev 2009

Nyhetsbrev 2008

Nyhetsbrev 2007