Bli medlem

Medlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte foreningen og ME-saken. Blant våre medlemmer er ME-syke (med og uten diagnose), pårørende, venner og kjente, arbeidskolleger og mange flere. Ved å bli medlem støtter du oss aktivt ved å betale din medlemskontingent. I tillegg mottar vi statlig støtte basert på antallet medlemmer. Sammen er vi sterke og ditt medlemskap er viktig!

Medlemskap kan registreres og betales i vårt innmeldingsskjema. Der kan du også legge til familiemedlemmer i et eksisterende medlemskap.
Ønsker du å foreta endringer på et eksisterende medlemskap, sender du en e-post til medlem@me-foreningen.no eller ringer kontoret på 21 68 81 50.

Norges ME-forening er organisert i fylkes- og regionlag.

Som medlem får du

 • tilgang til medlemsmøter i ditt lokale fylkes-/regionlag
 • tilsendt vårt medlemsblad 2 ganger i året
 • tilgang til et nettverk av mennesker i samme situasjon som deg
 • en organisasjon som kjemper ME-kampen – sammen er vi sterke
 • tilgang på ny og oppdatert informasjon om og forskning på ME
 • en rekke medlemsfordeler

Vårt medlemsblad inneholder siste nytt innen ME-verdenen av nasjonal og internasjonal forskning, politikk og annen nyttig informasjon. Som medlem får du også en organisasjon i ryggen som kjemper din sak overfor myndigheter og offentlige etater. Vi har differensierte satser som starter på kr 270.

Trykk her for å endre et eksisterende medlemskap.

Typer medlemskap

 • Medlemskap: Kr 410,- per år.
 • Medlemskap Ung under 30: Kr 270,- per år.
 • Medlemskap Lav sats: Kr 270,- per år.
  Medlemskapskategorien «Lav sats» gjelder for personer med inntekt på 3G eller mindre per år.

Familiemedlemmer

Du kan legge til personer i husstanden din for kr. 60,- per person per år.

Alle medlemmene i et familiemedlemskap må ha samme folkeregistrerte adresse. Ønsker familien medlemsblad og generell informasjon i postkassen, sendes det kun ut 1 eksemplar til hustanden.