Støttetelefonen: 21 64 03 60

Åpningstider:

Mandag 13 – 17

Onsdag 13 – 17

Fredag 13 – 17

OBS: på grunn av stor pågang er det en begrensning på 20 minutter pr. samtale

Behovet for å snakke med noen som forstår hva det betyr å leve med ME er stort. Kanskje er behovet ekstra stort fordi man har en sykdom som mange opplever er lite forstått av venner, familie og i hjelpeapparatet.

Likepersonene som betjener ME-foreningens  støttetelefon har gjennomgått kvalifiseringskurs og har taushetsplikt. En likeperson er en som har egne erfaringer med det å leve med ME eller med å være pårørende

Våre likepersoner har ulik bakgrunn og kompetanse. Deres oppgave er ikke å være fagpersoner, men medmennesker.  De kan «kaste ball» med deg, gi erfaringsbaserte tips og råd og forsøke å peke deg i riktig retning. Ikke minst vil de lytte og ta deg på alvor.

Rettighetstelefonen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon driver Rettighetssenteret som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Telefonen betjenes av  jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Rettighetstelefonen: 23 90 51 55

Åpningstider

Mandag 10.00 14.00
Tirsdag 10.00 14.00
Onsdag 10.00 14.00
Torsdag 10.00 14.00
Fredag Stengt