Andre veiledere

Denne siden inneholder lenker til flere gode veiledere om ME.

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Essentials of Diagnosis and Management

Denne artikkelen er en guide for klinikere i å stille diagnose og i å følge opp ME-syke over tid. Guiden er utarbeidet av US ME/CFS Clinician Coalition, og publisert i Mayo proceedings i 2021.

Diagnosing and Treating MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS/ CHRONIC FATIGUE SYNDROME (ME/CFS)

U.S. ME/CFS CLINICIAN COALITION – August 2019

Denne korte veilederen inneholder mye viktig og nyttig infomasjon. Den er basert på SEID-kriteriene fra 2015

«U.S. ME/CFS Clinician Coalition, en gruppe amerikanske ME/CFS-eksperter, har forfattet en brosjyre med basiskunnskap om diagnose og oppfølging av ME/CFS.

Denne brosjyren har blitt gjort tilgjengelig for helsepersonell for å hjelpe dem til å få en bedre forståelse av hvordan de skal gjenkjenne ME/CFS og gi en tilnærming til hvordan de kan hjelpe pasientene. Pasienter kan også oppleve det som nyttig å gi denne brosjyren til helspersonell som de er i kontakt med.

ME/CFS eksperter i USA grunnla the ME/CFS Clinician Coalition I mars 2018, med mål å fremme klinisk oppfølging av personer med ME/CFS og gi klinisk innsikt til forskere på feltet. Mer informasjon om dette møtet finnes her.»

Brosjyren kan lastes ned som PDF-fil.

Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Diagnosis and Management in Young People: A Primer

«Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is a complex disease that affects children and adolescents as well as adults. The etiology has not been established. While many pediatricians and other health-care providers are aware of ME/CFS, they often lack essential knowledge that is necessary for diagnosis and treatment. Many young patients experience symptoms for years before receiving a diagnosis. This primer, written by the International Writing Group for Pediatric ME/CFS, provides information necessary to understand, diagnose, and manage the symptoms of ME/CFS in children and adolescents.»

Hele primeren kan leses på nett her.

IACFSME primer

Denne primeren kan lastes ned fra nettsiden til IACFSME (International Association Chronic fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis)

Kliniske retningslinjer for psykiatere

Utarbeidet av Eleanor Stein MD FRCP – 2005

Kliniske retningslinjer for psykiatere (PDF-dokument)