Mestring – brukererfaringer

Mette Schøyen og Tonje Waitz er mor og datter, og begge har hatt ME lenge. I disse videoene forteller de om sine erfaringer med sykdommen og gir tips og ideer til å mestre den.

Videoene belyser hvordan det er å leve med ME og anstrengelsesutløst symptomforverring (PEM). Mette og Tonje snakker også om mestringsstrategiene aktivitetsavpassing og energiøkonomisering, som handler om å finne en balanse mellom aktivitet og hvile, og å gjøre aktiviteter på en så lite energikrevende måte som mulig. Den siste videoen handler om det å være mamma når man har ME, og hvordan man løser de mange utfordringene det gir.

Hvordan er det å leve med ME?

Å leve med PEM – anstrengelsesutløst symptomforverring

Aktivitetsavpassing

Energiøkonomisering

Å være mamma med ME

Mestring – ME-foreningens kunnskapskampanje 2022

ME-foreningens kunnskapskampanje i 2022 handler om mestring. Gjennom en serie webinarer belyser vi ulike sider ved mestring av ME.

Video fra webinarene blir delt etter hvert på siden til kampanjen.

Aktivitetsavpassing

ME-foreningen har en egen side om aktivitetsavpassing, og vi har laget et lite hefte som kan lastes ned som en pdf-fil.

Matlaging kan være en utfordring når man har ME, og vi har også laget en liten ME-vennlig kokebok.