Om ME – for helsepersonell

Nettsiden er delt inn i seksjoner med ulike tema. For hvert tema vil du finne en kortfattet oppsummering, i første rekke beregnet på pasienter.Hver seksjon vil også inneholde mer dyptgående og detaljert informasjon, i tillegg til lenker til forskningsartikler og annet stoff som i større grad er beregnet på helsepersonell.

Det er ikke egne seksjoner for pasienter og helsepersonell, siden det ville bety å duplisere mye informasjon og gjøre siden vanskeligere å navigere.

Dessverre er det utilstrekkelig kunnskap om ME i mange steder, og vi vet også at pasientene også er interessert samme informasjon som helsepersonell.

Under Om ME vil du finne en beskrivelse av sykdommen ME, og om symptomer,utredning, tilnærming til behandling og om prognose.

Under Ressurser finner du lenker til viktig bakgrunnsinformasjon, som Helsedirektoratets Nasjonal veileder for CFS/ME, Konsensusgrunnboken for ME, utarbeidet av den samme gruppen forskere og klinikere som utarbeidet Canadakriteriene og sener de Internasjonale konsensuskriteriene i 2011.

Her finner du også ME-foreningens rapporter, basert på store spørreundersøkelser blant norske ME-pasienter.

Det er også en stor seksjon med foredrag og videdointervjuer med forskere og klinikere på ME.

Informasjon om mestringsstrategier finner du under “Leve med ME”. Her finner du også stoff om rettigheter, og om tilrettelegging for barn og unge i skolen.

PEM – Post Exertional malaise, oversatt til anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk, er kardinalsymptomet ved ME. Mestring av ME går i første rekke ut på å tilpasse aktivitetsnivået slik at man unngår PEM. Kunnskap om PEM er viktig, både for helsepersonell og pasienter, og vi har laget en egen seksjon av nettsiden om PEM. Der finner man både beskrivelse av PEM, forskningsartikler og videointervjuer med forskere og klinikere.

Vi håper du som helsepersonell finner den informasjonen du leter etter. Har du spørsmål eller forslag til endringer kan du kontakte oss på post@ME-foreningen.no

Se menyen til høyre på siden for underkategorier.

Click here to add your own text