Om ME – for helsepersonell

Denne siden er rettet mot deg som er lege eller helsepersonell, men også mot pasienter, pårørende og andre som er interesserte i informasjon om ME.

Det er dessverre manglende kunnskap om ME mange steder, og vi ser at pasienter ofte har behov for samme informasjon som helsepersonell. Vi har derfor ikke laget egne sider for helsepersonell og pasienter, men har forsøkt å ordne informasjonen slik at alle finner det de leter etter. Vi håper du som helsepersonell finner den informasjonen du leter etter. Har du spørsmål eller forslag til endringer kan du kontakte oss på post@me-foreningen.no

Navigering på siden

Om ME

ME-foreningens nettsider er delt inn i underkategorier. I kategorien under Om ME vil du finne overordnet beskrivelse av sykdommen ME. Særlig  sidene om symptomer og alvorlighetsgrad vil sannsynlig være av interesse. Du finner også informasjon om utredning, tilnærming til behandling og om prognoser.

Ressurser

Under Ressurser finner du lenker til viktig bakgrunnsinformasjon, som Helsedirektoratets Nasjonal veileder for CFS/ME, Konsensusgrunnboken for ME, utarbeidet av den samme gruppen forskere og klinikere som utarbeidet Canadakriteriene og senere de Internasjonale konsensuskriteriene i 2011.

Her finner du også ME-foreningens rapporter, basert på store spørreundersøkelser blant norske ME-pasienter. ME-foreningen har spurt ME-syke i Norge om erfaringer med forløp, med rehabilitering og med Nav. Vi har også undersøkt hvordan barn og unge og de sykeste  ME-pasientene blir møtt av kommunene, skolen og helsevesenet.

Det er også en stor seksjon med foredrag og videointervjuer med forskere og klinikere på ME.

Leve med ME – mestring

Informasjon om mestringsstrategier finner du under Leve med MEHer finner du også stoff om rettigheter, og om tilrettelegging for barn og unge i skolen.

Post Exertional malaise, oversatt til anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk, er kardinalsymptomet ved ME. Mestring av ME går i første rekke ut på å tilpasse aktivitetsnivået slik at man unngår PEM. Kunnskap om PEM er viktig, både for helsepersonell og pasienter, og vi har laget en egen seksjon av nettsiden om PEM. Der finner man både beskrivelse av PEM, forskningsartikler og videointervjuer med forskere og klinikere.

For hver av disse fire sidene finnes underkategorier. De finner du ute til høyre på hver side, eventuelt i drop down-menyen øverst på siden.