Om ME – for helsepersonell

Denne siden er rettet mot deg som er lege eller helsepersonell, men også mot pasienter, pårørende og andre som er interesserte i informasjon om ME.

ME-foreningens nettsider er delt inn i underkategorier. I kategorien under Om ME vil du finne overordnet beskrivelse av sykdommen ME. Særlig interessant vil antagelig være sidene om symptomer og alvorlighetsgrad. Du finner også informasjon om utredning, tilnærming til behandling og om prognoser.

Under Ressurser finner du lenker til viktig bakgrunnsinformasjon, som Helsedirektoratets Nasjonal veileder for CFS/ME, Konsensusgrunnboken for ME, utarbeidet av den samme gruppen forskere og klinikere som utarbeidet Canadakriteriene og sener de Internasjonale konsensuskriteriene i 2011.

Her finner du også ME-foreningens rapporter, basert på store spørreundersøkelser blant norske ME-pasienter.

Det er også en stor seksjon med foredrag og videointervjuer med forskere og klinikere på ME.

Informasjon om mestringsstrategier finner du under Leve med MEHer finner du også stoff om rettigheter, og om tilrettelegging for barn og unge i skolen.

Post Exertional malaise, oversatt til anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk, er kardinalsymptomet ved ME. Mestring av ME går i første rekke ut på å tilpasse aktivitetsnivået slik at man unngår PEM. Kunnskap om PEM er viktig, både for helsepersonell og pasienter, og vi har laget en egen seksjon av nettsiden om PEM. Der finner man både beskrivelse av PEM, forskningsartikler og videointervjuer med forskere og klinikere.

For hver av disse fire sidene finnes underkategorier. De finner du ute til høyre på hver side, eventuelt i drop down-menyen øverst på siden.

Om nettsiden

Dessverre er det utilstrekkelig kunnskap om ME mange steder, og vi vet også at pasientene er interessert i samme informasjon som helsepersonell. Vi har ikke laget egne seksjoner for pasienter og helsepersonell, siden det ville bety å duplisere mye informasjon og gjøre siden vanskeligere å navigere.

Vi håper du som helsepersonell finner den informasjonen du leter etter. Har du spørsmål eller forslag til endringer kan du kontakte oss på post@me-foreningen.no