Om ME – for helsepersonell

Nettbasert kurs for leger og helsepersonell om ME

Ønsker du å lære mer om ME? Kirurgen Nina Muirhead, som selv har ME, har utviklet dette korte online kurset om ME. Kurset er gratis.

Er du lege, og ønsker kontakt med andre leger som arbeider med ME? Organisasjonen Doctors with ME har medlemmer fra hele verden. 

Informasjon for fysioterapeuter.

Gruppen Physios for ME har skrevet en bok beregnet for fysioterapeuter som arbeider med ME-pasienter. Boken kan bestilles på nett.

Navigering på siden

Denne nettsiden er rettet mot deg som er lege eller helsepersonell, men også mot pasienter, pårørende og andre som er interesserte i informasjon om ME.

Det er dessverre manglende kunnskap om ME mange steder, og vi ser at pasienter ofte har behov for samme informasjon som helsepersonell. Vi har derfor ikke laget egne sider for helsepersonell og pasienter, men har forsøkt å ordne informasjonen slik at alle finner det de leter etter. Vi håper du som helsepersonell finner den informasjonen du søker. Har du spørsmål eller forslag til endringer kan du kontakte oss på post@me-foreningen.no. Vi svarer også gjerne på spørsmål du måtte ha.

Om ME

ME-foreningens nettsider er delt inn i underkategorier. I kategorien under Om ME vil du finne overordnet beskrivelse av sykdommen ME. Særlig  sidene om symptomer og alvorlighetsgrad vil sannsynlig være av interesse. Du finner også informasjon om utredning, tilnærming til behandling og om prognoser.

Ressurser

Grunnbøker og veiledere

Under Ressurser finner du lenker til viktig bakgrunnsinformasjon, som Helsedirektoratets Nasjonal veileder for CFS/ME, Konsensusgrunnboken for ME, utarbeidet av den samme gruppen forskere og klinikere som utarbeidet Canadakriteriene og senere de Internasjonale konsensuskriteriene i 2011.

ME-foreningens rapporter

Her finner du også ME-foreningens rapporter, basert på store spørreundersøkelser blant norske ME-pasienter. ME-foreningen har spurt ME-syke i Norge om erfaringer med forløp, med rehabilitering og med Nav. Vi har også undersøkt hvordan barn og unge og de sykeste  ME-pasientene blir møtt av kommunene, skolen og helsevesenet.

ME og skole

ME-foreningen, Rogaland fylkeslag har i samarbeid med barneleger og pedagoger utarbeidet et kurs for lærere som arbeider med barn med ME. Kurset er gratis. Mer informasjon om ME og skole her.

Leve med ME – mestring

Informasjon om mestringsstrategier finner du under Leve med MEHer finner du også stoff om rettigheter, og om tilrettelegging for barn og unge i skolen.

Post Exertional malaise, oversatt til anstrengelsesutløst symptomforverring på norsk, er kardinalsymptomet ved ME. Mestring av ME går i første rekke ut på å tilpasse aktivitetsnivået slik at man unngår PEM. Kunnskap om PEM er viktig, både for helsepersonell og pasienter, og vi har laget en egen seksjon av nettsiden om PEM. Der finner man både beskrivelse av PEM, forskningsartikler og videointervjuer med forskere og klinikere.

For hver av disse fire sidene finnes underkategorier. De finner du ute til høyre på hver side, eventuelt i drop down-menyen øverst på siden.

Rim kaldt jul pent bilde