Bateman Hornes videoserie om ME

Bateman Horne-senteret lagde våren 2020 en serie videoer om ulike aspekter ved ME og om tilnærminger til behandling. Videoene er beregnet både på helsepersonell og pasienter.

Dr. Lucinda Bateman har mer enn 20 års klinisk erfaring med ME, i tillegg til forskningserfaring.

Bateman Horne Center

Bateman Horne-senteret har en stor og innholdsrik nettside som det er vel verdt å besøke.

Senteret tar imot ME-pasienter, og driver samtidig forskning på ME. Senteret ledes av legene Lucinda Bateman og Suzanne Vernon, som til sammen har mer enn 40 års klinisk erfaring med ME. På nettsiden sin sier de:

Vi ser for oss en verden der pasienter med ME og fibromyalgi blir får rask diagnose, effektiv behandling og der de blir møtt med medfølelse og forståelse.

Senteret driver også med opplæring av både pasienter og helsepersonell, og videoene på denne siden er en del av dette programmet.

Senterets forskning finansieres gjennom donasjoner.