Om ME

I denne seksjonen av nettsiden vil du finne informasjon om sykdommen ME, og om symptomer, utredning og diagnose, behandling og prognose.

Bruk menyen nederst, eller hamburgermenyen for å navigere.

For hvert tema vil du finne en kortfattet oppsummering, i første rekke beregnet på pasienter.

Hver seksjon vil også inneholde mer detaljert informasjon, i tillegg til lenker til forskningsartikler og annet stoff som i større grad er beregnet på helsepersonell.

Vi har samlet en del informasjon og lenker som vil være av særlig interesse for helsepersonell. Ellers er ikke egne seksjoner for pasienter og helsepersonell, siden det ville bety å duplisere mye informasjon.

Se menyen til høyre på siden (på PC) eller under (på mobil) for underkategorier.

Vil du vite mer om ME?

Hvis du ønsker å sette deg inn i hva ME er, er dokumentene under nyttig lesing.

Den mest besøkte siden på nettsiden er «korte fakta om ME» – her finner du en kort oversikt over det du trenger å vite om ME.

Hvis du ønsker å gå i dybden, er den amerikanske rapporten Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome fra 2015 ikke å komme utenom. Den er en gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME, og gir omfattende informasjon om sykdommen.

Nasjonal veileder for CFS/ME inneholder informasjon om hvordan ME utredes i Norge.

NICE guidelines fra 2021 fra Storbritannina bygger på den nyeste forskningen når det gjelder utredning, behandling og mestring. Her finner du også omfattende dokumentasjon for bakgrunnen for anbefalingene.