Om ME

I denne seksjonen av nettsiden vil du finne informasjon om sykdommen ME, og om symptomer, diagnose, behandling og prognose.

For hvert tema vil du finne en kortfattet oppsummering, i første rekke beregnet på pasienter.

Hver seksjon vil også inneholde mer detaljert informasjon, i tillegg til lenker til forskningsartikler og annet stoff som i større grad er beregnet på helsepersonell.

Det er ikke egne seksjoner for pasienter og helsepersonell, siden det ville bety å duplisere mye informasjon.

Se menyen til høyre på siden (på PC) eller under (på mobil) for underkategorier.

Vil du vite mer om ME?

Hvis du ønsker å sette deg inn i hva ME er, er dokumentene under nyttig lesing.

Den mest besøkte siden på nettsiden er «korte fakta om ME» – her finner du en kort oversikt over det du trenger å vite om ME.

Hvis du ønsker å gå i dybden, er den amerikanske rapporten Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome fra 2015 ikke å komme utenom. Den er en gjennomgang av hele forskningslitteraturen på ME, og gir omfattende informasjon om sykdommen.

Nasjonal veileder for CFS/ME inneholder informasjon om hvordan ME utredes i Norge.

NICE guidelines fra 2021 fra Storbritannina bygger på den nyeste forskningen når det gjelder utredning, behandling og mestring. Her finner du også omfattende dokumentasjon for bakgrunnen for anbefalingene.