Andre støtteordninger

Her har vi samlet en oversikt over en rekke støtteordninger som kan være av interesse for ME-syke. Vi forsøker å holde disse sidene oppdatert, men sjekk alltid informasjonen på nettsidene til ordningen det gjelder.

HELFO

Frikort

Hvis du har utgifter til helsetjenester ut over egenandelen, får du frikort for resten av året. Frikort utstedes automatisk, senest tre uker etter at  du har krysset grensen for egenandel. Denne grensen endres hvert år.

Tannbehandling

Sykdom kan gi rett til helt eller delvis dekning av tannlegeutgifter. For de med ME eller andre sykdommer er de mest aktuelle ordninger pkt 10 og pkt 14 i nedenforstående oversikt:

Tilstand 10: Hyposalivasjon(munntørrhet). Kan være pga sykdom eller medisinbruk. Prøve må tas som dokumentasjon.

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig(over 1 år) sykdom(fysisk eller psykisk), eller ved varig nedsatt funksjonsevne. Har du hatt hjemmesykepleie i mer enn 3 måneder, uansett grunn, er dette dokumentasjon god nok for refusjon hos tannlegen.

Pasientreiser

Reise med rekvisisjon 

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. 

Husbanken

Husbanken kan gi lån til tilpassing av egen bolig for å gjøre den mer egnet å bo i. Dette kan være slike ting som fjerning av terskler og bygging av rampe for, rullestol, eller lys- og lydisolering av rom. Lån kan kombineres med tilskudd fra kommunen.

Honnørrabatt

Personer over 67 år eller minst 50% ufør får rabatt ved reise: 50% rabatt på vanlig personbillett. Rabatt gjelder også ektefelle eller registrert partner. Må ha legitimasjon fra NAV på ufør.

Skatteetaten – Skattebegrensning pga. lav inntekt/skatteevne

Andre hjelpetiltak, tilbud varierer fra sted til sted

Fransiskushjelpen 

Frivillighetssentral

Røde Kors besøkstjeneste

Hvis du har svært lav inntekt i flere år, kan du få skattebgrensning.