Kunnskapskampanjen 2021 – De pårørende

Kunnskapskampanjen i 2021 handler om de pårørende, enten de er barn eller søsken til ME-syke, foreldre til et ME-sykt barn eller i et parforhold med en ME-pasient. Vi forsøker å belyse de ulike aspektene ved å være pårørende gjennom en serie webinarer.

ME rammer hele familien

Sykdom i familien rammer ikke bare den personen som er syk, også pårørende til ME-syke påvirkes i stor grad. Når mennesker blir rammet av kronisk sykdom, går ofte medfølelsen og oppmerksomheten først og fremst til den som er syk – og slik skal det være. Det kan imidlertid dessverre ofte være lett å glemme at også de pårørende blir påvirket av og involvert i sykdommen.

ME-foreningen har utarbeidet en brosjyre og et mer utfyllende hefte om det å være pårørende. Du kan lese mer og laste ned begge dokumentene her.

Program for kunnskapskampanjen 2021

Under finner du omtale av de webinarene som vil bli sendt i løpet av kunnskapskampanjen i November. Noen fylkeslag vil ha lokale arrangementer, bl.a. Innlandet fylkeslag som arrangerer pårørendekveld 18.11.21 på Hamar. Følg med på Facebooksiden til ditt fylkeslag for å se om det er arrangementer.

Å være pårørende til et sykt barn

15. desember kl. 12.00

Psykologene Ketil Jakobsen og Ingeborg Standerholen Lishaugen samtaler om ulike aspekter ved det å være forelder eller annen nær pårørende til et sykt barn.

Kunnskapskampanjen 2021 familie sykt barn

Pårørenderollen – hvordan ta vare på den syke og seg selv?

Kristine Ruud Berdal har ME, og i videoen under snakker hun og ektemannen Joakim Ruud Berdal, om hvordan den pårørende kan ta beat mulig vare på den syke og samtidig ta vare på seg selv. Videoen ble tatt opp på ME-foreningens landsmøte i Asker 2021.

Kronisk sykdom – hva gjør det med parforholdet?

Mandag 8.11.21 kl. 14.00

Viken senter i Troms har laget kurset «Robust kjærlighet» for par der den ene har kronisk sykdom, og som forarbeid til kursene har de bl.a. intervjuet par der den ene har ME. I dette webinaret presenteres kurset, og erfaringene Viken senter har med det. Det blir satt av tid til diskusjon og spørsmål etter presentasjonen.

Kunnskapskampanjen 2021 familie

SMIL – et tilbud til barn med ME-syke foreldre

Tirsdag 02.11.2021 kl. 14.00

Stine Villa Nerbø jobber som miljøterapeut og prosjektleder i Narvik Kommune. Hun jobber bl.a. med barn som pårørende og kommunens SMIL-gruppe.
I dette foredraget forteller hun om hva SMIL er og hvordan Narvik Kommune gjennomfører SMIL-kurset.

SMIL-konseptet ble opprinnelig utviklet som støttet til barn av foreldre med problemer med psykisk helse eller rus, men konseptet er like godt egnet for barn med foreldre med ME eller annen fysisk sykdom. SMIL handler om å møte andre i samme situasjon, og finne Styrket Mestring i Livet.

Kunnskapskampanjen 2021 familie mamma er syk

Pårørendes rettigheter – Pårørendeveilederen

16.11.2021 kl. 14.00

Webinaret tar utgangspunkt i regjeringens Pårørendestrategi og Helsedirektoratets Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.

tegning Kunnskapskampanjen 2021 familie baller i luften

Pårørendes rettigheter – advokatfirmaet Legalis svarer

29.11.2021 kl. 14.00

Pårørende gjør en stor og viktig omsorgsoppgave for sine ME-syke pårørende, men hvilke rettigheter har de selv?

I dette webinaret orienterte advokat Ingrid Hunderi og Karoline larsen Mork om pårørendes rettigheter, kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester i hjemmet, omsorgsstønad, pleiepenger og hjelpestønad.

Her kan du se en PDF av slides fra presentasjonen

ME-foreningens medlemmer har rett på en times gratis veiledning hos Legalis.