Utredning og diagnosekriterier

Det er svært viktig med en grundig utredning ved mistanke om ME.

ME-diagnosen stilles på bakgrunn av et gjenkjennelig symptombilde og fravær av annen sykdom som kan kan forklare symptomene. Post exertional malaise (anstrengelsesutløst symptomforverring, PEM) må være tilstede for at diagnosen kan stilles.

Diagnosekriterier

Nasjonal veileder for CFS/ME anbefaler bruk av Canadakriteriene eller Fukudakriteriene +PEM ved diagnose.

Du kan lese mer om de ulike kriteriesettene ved å klikke på knappen under.

Utredning og bruk av diagnosekoder

Spesialist i allmennmedisin kan stille diagnosen, i følge Nasjonal veileder. Det anbefales å kode CFS/ME som ICPC-2 A04, og journalføre hvilket kriteriesett som er brukt i utredningen.

Fastlegens rolle i utredning av ME er beskrevet i kapittel 5 i Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Fastlegen kan ikke stille diagnose for barn og unge med ME. Barn og unge må henvises til spesialist, enten barnelege eller til barneavdeling på sykehus.

Se også:

Ressurser. Her finner man lenker til flere veiledere og grunnbøker om ME.

ME/CFS-senteret, Oslo Universitetssykehus Aker, har utarbeidet en veileder for utredning av ME.