IACFS/ME 2016

På denne siden finner du lenker til stoff om IACFS/ME-konferansen i Fort Lauderdale i 2016.

Kompendiet fra konferansen inneholder abstrakter av alle forskningsartiklene som ble presentert, det kan lastes ned her.

Stoff delt på ME-foreningens nettsider:

ME-foreningens sammendrag fra konferansen.

Dr. Kamaroffs oppsummering av IACFS/ME 2016

Dr. Rosamund Vallings oppsummering av IACFS/ME 2016

Eksterne lenker:

Cort Johnson (Health Rising):

The IACFS/ME 2016 Conference Overviews #1: Energy and Exercise To the Fore

Is Chronic Fatigue Syndrome An Inflammatory Disease? The 2016 IACFS/ME Conference Overviews Pt II

Is Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) a Brain Disease? The 2016 IACFS/ME Conference Pt. III

ME-foreningen snakket med noen av deltagerne på IACFS/ME 2016. Videointervjuene kan sees her: