«DET DU IKKE SER» – EN BOK OM Å LEVE MED ME

Boken er en ny og oppdatert utgave av boken som tidligere het «Når livet sporer av». Dette  er en bok om å lære seg å leve med og mestre ME. Den gir både praktiske råd og forteller en personlig historie. Den kan leses av alle som ønsker innsikt og kunnskap om ME, både pasienter, pårørende og helsepersonell.

I videoen snakker Kristina Vedel Nilsen med Ruth Astrid Sæter, tidligere generalsekretær i ME-foreningen, om boken «Når livet sporer av». Bokbadet var en del av ME-foreningens 12. mai-arrangement i Oslo 2017.

Boken er skrevet av Kristina Vedel Nilsen, som selv er ME-pasient.

Hun skriver selv om boken:

Denne boken handler om hvordan det er å bli alvorlig kronisk syk. Man følger forfatterens opplevelser fra sykdomsdebut via utredning, diagnose og sorg frem til aksept og mestring. I denne prosessen har hun snakket med flere hundre ME-syke som hver og en har sin historie om hvordan det oppleves å være alvorlig syk.

Et kapittel tar også for seg pårørende. Alvorlig sykdom berører ikke bare den som rammes, men også familie og venner. Boken inneholder også informasjon om praktiske løsninger og hjelpemidler, og en grunnleggende innføring i stønadsordninger og rettigheter.

Boken har blitt svært godt mottatt, og første opplag solgte ut på få måneder. «Jeg skulle ønske jeg hadde hatt denne boken da jeg ble syk» sier flere ME-pasienter om boken. Laila Dåvøy, tidligere stortingspolitiker og sykepleier sier:

«Mangelen på kunnskap om ME i både helsevesenet og andre offentlige etater er uhyre viktig å være klar over for den syke og pårørende. At forfatteren selv beskriver sine erfaringer med denne kunnskapsmangelen og hvordan hun over tid klarte å finne sin vei fremover i sykdommen, er intet mindre enn beundringsverdig, og svært nyttig å lese.» Les hele anmeldelsen her.

Boken er delvis finansiert ved hjelp av midler fra Extra-stiftelsen.

«Når livet sporer av» har nå kommet  i ny og oppdatert utgave, den nye boken heter «Det du ikke ser». Boken kan bestilles i ME-foreningens nettbutikk, eller bestilles på epost fra ME-foreningens kontor. Epost for bestilling er post@ME-foreningen.no.

Kristina Vedel Nielsen med kasser med bøker

«Når livet sporer av» er produsert i samarbeid med ME-foreningen, og delvis finansiert med midler fra Extra-stiftelsen.

«Når livet sporer av» har nå kommet  i ny og oppdatert utgave, den nye boken heter «Det du ikke ser». Boken kan bestilles i ME-foreningens nettbutikk, eller bestilles på epost fra ME-foreningens kontor. Epost for bestilling er post@ME-foreningen.no.

Boken kan bestilles i ME-foreningens nettbutikk, eller bestilles på epost fra ME-foreningens kontor. Epost for bestilling er post@ME-foreningen.no.

Bilde av forsiden til "Når livet sporer av - Å leve med ME" av Kristina Vedel Nielsen