OM OSS

Kontaktinformasjon:

Norges ME-forening
Nedre Slottsgate 4
0157 Oslo
Vi holder til i 3. etg.
Telefon: (+47) 21 68 81 50

Se siden for kontaktinformasjon for epost til ansatte i administrasjonen, pressekontakter mm.

Se menyvalgene for å få informasjon om medlemskap, foreningens rapporter og brosjyrer mm.

ME-foreningens historie

1987
Foreningen ble stiftet av Ellen V. Piro

1995
Norges ME-forening sørget for at ME blir godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV).

2007
Norges ME-forening arrangerte en 2-dagers Internasjonal ME-konferanse i Oslo med talere fra mange land, for helsepersonell og pasienter & pårørende. (Det ble produsert en DVD fra hele konferansen).

2009
Norges ME-forening arrangerte konferanse i Stavanger for helsepersonell. (Det ble produsert en DVD fra konferansen)

2010
Ellen V. Piro går av som generalsekretær, etter å hatt vervet i 23 år.

Ellen Piro

Ellen Piro startet ME-foreningen i 1987

2011
Norges ME-forening arrangerte internasjonal konferanse i Oslo for helsepersonell.

2011
Anette Gilje tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2012
Foreningen feirer 25-årsjubileum.
ME-foreningen publiserer en stor undersøkelse om hvordan ME-syke i Norge oppfatter sin situasjon.

2013
Gry Molland tiltrer som generalsekretær i ME-foreningen.

2015
Olav Osland tiltrer som generalsekretær.
Reidun Gran Alkanger går av som assisterende generalsekretær i svært lang tid.
Trude Schei tiltrer som assisterende generalsekretær.
ME-foreningen publiserer en stor undersøkelse om hvordan ME-pasienter opplever møtet med Nav.

2016

ME-foreningen publiserer en undersøkelsen Barn og unge med ME og deres familier om deres erfaringer med skole, helsevesen og kommunalt hjelpeapparat.

2017

ME-foreningen publiserer undersøkelsen ME-pasienters erfaring med rehabiliteringsopphold

CFS/ME forskningskonferansen, et samarbeid mellom ME-foreningen, Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME blir arrangert.

Åpent møte molde våren 2018

Informasjonsmøte for pasienter i Molde 2018

Fagdag 2017 Saugstad Anne Grete Erlandsen

Åpen fagdag om ME 2018, Statssekretær Anne Grete Erlandsen og porfessor Ola Didrik Saugstad

Forskningskonferanse 2017

Profesor Plav Mella på CFS/ME forskningskonferansen i 2017

2018

Første kunnskapskampanje

2019

ME-foreningen publiserer undersøkelsen De alvorligste ME-syke: Sykdomsbyrde og hjelpetilbud

CFS/ME forskningskonferanse

Kunnskapskampanje om PEM

2023

Rapport om ME-sykes erfaringer med Nav, AAP og «hensiktsmessig behandling.

2024

European ME Alliance publiserer rapporten «Same disease, different approaches and experiences», basert på en europeisk spørreundersøkelse. Prosjektet ble gjennomført av ME-foreningens Arild Angelsen og Trude Schei

banner kunnskapskampanje 2019 PEM

Kunnskapskampanje om PEM i 2019

Jubileum 35 år Ellen Piro og Reidun Alkanger får ME-prisen

Ellen Piro og Reidun Gran Alkanger får ME-prisen