robot-studie-unge

Firmaet NO isolation har gitt robotene til studien Foto: Marius Vabo

Vi har tidligere skrevet om mastergradsstudent Jorun Børsting og hennes veileder, Alma Culen ved UiO, som har startet opp et spennende prosjekt om ME og teknologi.  Prosjektet ser på hvordan IT-teknologi kan hjelpe barn og unge med alvorlige sykdommer som kreft, alvorlige skader og ME. I prosjektet får ungdommene en egen robot som kan være på skolen i stedet for dem. Les mer omprosjektet her.

Det er firmaet NO isolation som har gitt robotene til studien.

Vi har nå fått første oppdatering fra prosjektet. Jorun skriver:

Så langt har det vært en kjempepositiv opplevelse. Skolene er veldig positive, de to robotene vi alt har levert ut og som ble tatt i bruk i klassen mandag og tirsdag, har vi fått veldig positive tilbakemeldinger fra foreldrene på. Selv om en av robotene hadde noen tekniske problemer som måtte løses. Alt i alt ser det veldig lovende ut nå for at dette kanskje kan hjelpe barn og unge som har ME. Så vi håper det fortsetter slik. Er veldig rørende hvordan rektorer og lærere på de ulike skolene har tatt dette på strak arm og ønsker å bidra for at dette skal bli positivt for ungdommene som skal motta robotene. En skole ville til og med bytte klasserom for klassen i et år for at det skulle være optimal dekning på streamingen fra roboten, andre har integrert roboten inn i undervisningsplaner, med uttesting av ulike skoleaktiviteter som f.eks. gruppearbeid.

Vennlig hilsen
Jorun.