Olav Osland på budsjetthøring Stortinget 2022
Stock photo mann i seng, rullestol bak, hånd foran ansikt sykeste