PEM

Hva er PEM?

PEM er regnet for å være kardinalsymptomet (hovedsymtomet) ved ME. På norsk oversettes PEM med anstrengelsesutløst sykdomsfølelse /symptomforverring.

Nasjonal Veileder for CFS/ME sier:

«I tillegg til at det foreligger en uforklarlig utmattelse som nedsetter funksjonsnivået betydelig i forhold til tidligere, har pasientene som regel en rekke forskjellige fysiske og kognitive symptomer. Langvarig forverring av utmattelsen etter fysisk eller mental anstrengelse anses som et kardinalsymptom (3). På engelsk brukes begrepet «postexertional malaise» og forkortelsen PEM. Utmattelsen kan forverres umiddelbart etter en aktivitet eller med en forsinkelse på timer eller dager. … De aller sykeste pasientene opplever et forverret symptombilde selv ved den aller minste fysiske, sosiale og/eller mentale aktivitet, som å snakke eller spise.»

Denne seksjonen av nettsiden inneholder informasjon om PEM.

Sidene vil bli holdt oppdatert etter hvert som det kommer ny informasjon.

Klikk på knappene under for å lese mer om mestring av PEM, forskningen som bekrefter at PEM er et biologisk fenomen, og for å se video av foredrag og webinarer om PEM.

Hva er PEM?

I den korte videoen under snakker barnenevrolog professor Kristian Sommerfelt om PEM og om hvordan PEM kan se ut for helsepersonell og andre som kommer i kontakt med ME-syke.

PEM - kardinalsymptom ved ME

Brosjyre: PEM

Denne brosjyren gir korte fakta om PEM.

Brosjyren kan lastes ned og skrives ut. Man kan også bestille brosjyrer fra ME-foreningen ved å sende en epost til post@me-foreningen.no.

Trenger du informasjon som du kan gi til familie og venner eller til fastlegen og annet helsepersonell?

ME-foreningen har sammenfattet informasjonen i denne seksjonen av nettsiden, og har laget et skriv som kan lastes ned og skrives ut eller sendes på epost.

Skrivet inneholder informasjon om hva Nasjonal veileder for CFS/ME sier om PEM, hva forskningen sier, og hva pasientene selv beskriver at de opplever. Det er også enkle tips til mestring og tilrettelegging.