Hordaland fylkeslag inviterer til fagdag for helsepersonell, torsdag 19. jaunar 2017, i Bergen. Fagdagen avholdes med støtte fra Kavlifondet, Helse Vest og Sparebanken Vest. Program for dagen: Registrering og kaffe […]

Regjeringen har foreslått endringer i lovverket for arbeidsavklaringspenger Norges ME-forening har med utgangspunkt i vår NAV-undersøkelse avgitt et høringssvar til forslaget Mvh, Norges ME-forening