Nye facebookgrupper

Fra og med i dag åpnes det to nye modererte facebookgrupper i ME-foreningens regi.

Likeperson

Norges ME-forening – Likeperson er ment å være et virtuelt «kafétreff» der medlemmene kan snakke om hva de vil, smått og stort, gleder og sorger, løst og fast. Gruppen skal være et møtested der personer i samme situasjon kan gi hverandre hjelp og støtte.

Gruppen er åpen for ME-syke og personer som er under utredning for ME.

Retningslinjer for gruppen kan leses her.

«Kafeen» vil være åpen på dagtid, fra ca. 10 på formiddagen til ca. 20 om kvelden, men åpningstider avhenger av kapasitet, og gruppen kan bli stengt i perioder med få tilgjengelige moderatorer.

I de periodene gruppen er stengt (arkivert) vil den være synlig for medlemmene, men ikke for dem som ikke er medlemmer. Man kan bare søke om medlemskap mens gruppen er åpen.

Alle som søker om medlemskap vil automatisk få to spørsmål de må svare på før de blir sluppet inn.

Samfunn og forskning

Norges ME-forening – Samfunn og forskning er et forum der man kan diskutere ME-sak, ME-forskning og samfunnsspørsmål som har med ME å gjøre.

Gruppen er åpen for ME-syke og for pårørende til pasienter med alvorlig / svært alvorlig ME.

Retningslinjer for gruppen kan leses her.

Bli moderator?

Er du diplomatisk, streng men rettferdig, snill men ikke redd for å sette ned foten, har god kunnskap om ME og liker å tilbringe tid på nett sammen med andre ME-pasienter?

Det er alltid behov for flere moderatorer til ME-foreningens ulike facebookgrupper. Hvis du tror dette er noe for deg, send en epost til post@ME-foreningen.no