En samtale om ME med Mady Hornig

I November 2017 arrangerte ME-foreningen, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjenste for CFS/ME, en forskningskonferanse om ME. ME-foreningen arrangerte i tillegg en åpen fagdag.

En av foreragsholderne på fagdagen var Mady Hornig. ME-foreningen fikk anledning til å lage et videointervju med henne, med tanke på å forklare den forskningen hun arbeider med på en måte som var tilgjengelig for pasientene. Resultatet ble en interessant og pasientvennlig video der hun snakker om sine tanker om sykdommen, mulige innfallsvinkler til forskning, mulige undergrupper av ME, og hvorfor gener, miljø og timing er viktige faktorer for å forstå sykdom.

Mady Hornig er Director of Translational Research, Center for Infection and Immunity og Associate Professor of Epidemiology, Columbia University Mailman School of Public Health, New York, USA

Mady Hornig er en svært interssant forsker.

Hun har tidligere publisert studier som har fått internasjonal oppmerksomhet og mediedekning.

I en studie ble det påvist at det var forskjell i immunprofilen hos pasienter med kort og lang sykdomsvarighet. I videoen over sier hun at dette er robust evidens for at ME er en biologisk sykdom.

En annen studie viste endringer i tarmflora hos pasienter med ME, sammenlignet med friske kontroller.

En tredje studie så på «typiske» og «atypiske» sykdomsforløp.

Ønsker du å se flere videoforedrag om ME?

ME-foreningen har samlet lenker til foredrag med en lang rekke forskere og klinikere.