Foreningen ønsker å utvikle en likepersonstelefon, for å gi et bedre lavterskel likepersonstilbud til alle med ME.

Les mer