ME-foreningen på Arendalsuka 2018

Arendalsuka kaller seg norges største politiske møteplass. I løpet av en uke møtes politikere, interesseorganisasjoner og publikum for å informere om sine saker, og det arrangeres en rekke foredrag og debatter.

De to siste årene har ME-foreningen, i samarbeid med #Millionsmissing, arrangert foredrag og paneldebatt på Teltscenen, og foreningen vil være der i år også. Teltscenen er allerede booket for i år, og planleggingen av arrangementet er i gang.

Så langt er tre innledere bekreftet:

Karl Johan Tronstad er en av forskerne som fikk forskningsmidler fra Forskningsrådets prosjekt med brukeridentifisert forskning på ME, BEhov ME. Han skal fortelle om sitt forskningsprosjekt, som ser på energimetabolisme hos ME-syke.

Line Melby kommer fra Sintef, og representerer et av de andre prosjektene som fikk forskningsmidler fra Behov ME, Tjenesten og MEg. Fafo og Sintef skal samrabeide om et prosjekt som blant annet skal se på hvordan ME-pasienter blir møtt av hjelpeapparatet. Hun skal fortelle om prosjektet.

#Millionsmissing er en grasrotaksjon for blant annet mer biomedisinsk forskning på ME. De vil fortelle om sitt arbeid, og om hvilke mål de jobber mot.

Etter innledningne vil det bli paneldebatt. Det er ennå ikke bekreftet hvilke politikere som kommer.

Se også oppdatert omtale av arrangementet i kalenderen på ME-foreningens nettside.

ME-foreningen syns det er viktig å være med på slike arrangementer, og at den syns i det politiske landskapet. Dessverre er det dyrt å delta, med utgifter til leie av telt mm. Hvis du ønsker å bidra til at foreningen deltar på Arendalsuka, kan du bruke Vipps 22609 Norges ME-forening. 

Syns du det er viktig at ME-foreningen driver denne typen arbeid?

Da kan du støtte arrangementet ved å sende et bidrag til Vipps 22609 Norges ME-forening

Arendalsuka 2016

Under kan du se video fra ME-foreningens arrangement i 2016

Arendalsuka 2017

Under kan du se video fra arrangementet i 2017. Dessverre opplevde vi et forferdelig regnvær, og trommingen på telttaket overdøvet til tider talerene.

Posted by Norges Myalgisk Encefalopati Forening on Friday, August 18, 2017
Posted by Norges Myalgisk Encefalopati Forening on Friday, August 18, 2017