Arbeide frivillig for ME-foreningen?

ME-foreningen er en relativt liten pasientforening, med bare noen få ansatte. Som de fleste pasientforeninger er ME-foreningen en dugnadsinnsats, og den baserer seg på frivilllighet.

Det er alltid behov for frivillige i mange ulike posisjoner, både sentralt og i fylkeslagene. Både pasienter og pårørende og andre som brenner for ME-saken kan bli frivillige.

På denne siden kan du finne en oversikt over hvor det er behov for frivillige, og «stillingsannosner» for spesielle posisjoner. Har du annen kompetanse og ønsker å hjelpe, ta gjerne kontakt, så vil vi forsøke å finne en jobb til deg.

Hjertelig velkommen!

Frivillige til ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning

ME-foreningen har en egen innsamlingsaksjon som samler inn penger til biomedisinsk forskning på ME. Innsamlingsaksjonen «ME-Forskning» deler ut midler til forskning hvert år 12. mai. Så langt har ME-Forskning gitt midler til Rituximab-studien, til Katarina Liens forskning, i tillegg til flere andre prosjekter.  ME-Forskning er medlem av innsamlingskontrollen.

Innsamlingsaksjonen er et eget utvalg som rapporterer til ME-foreningens generalsekretær.

ME-foreningen søker etter frivillige som er interessert i å arbeide med ulike aspekter ved innsamlingsaksjonen. Aktuelle arbeidsoppgaver er:

 • Planlegging av aksjoner
 • Koordinering av aksjoner mot andre aktører, som f.eks. #millionsmissing
 • Etablering av kontakt med potensielle givere
 • Utarbeidelse av brosjyrer og annet materiell

Hvis du tror noe av dette er noe for deg, skriv litt om deg selv og om relevant erfaring, og send det til post@ME-foreningen

Frivillig i fylkeslagene

ME-foreningen har fylkeslag i alel fylker, bortsett fra Sogn og Fjordane.

Fylkeslagene arrangerer sammenkomster for ME-pasienter i sitt distrikt, i tillegg til foredrag og kurs. Mange fylkeslag har også samarbeid med lokale sykehus.

Det er alltid behov for frivillige som ønsker å hjelpe til. Et utgangspunkt kan f.eks. være å arrangere lokale kafétreff der du bor – men fylkeslaget har sikkert flere behov, så kontakt ditt lokale fylkeslag for mer informasjon.

Moderator i ME-foreningens facebookgrupper

ME-foreningen driver en rekke lukkede Facebookgrupper der ME-syek kan møtes og snakke sammen. Gruppene er beregnet på ulike aldersgrupper eller har ulike temaer. Det er også grupper for pårørende og pårørende til ME-syke barn. Foreningens ser at disse gruppene betyr svært mye for mange med ME, særlig for dem som er for syke til å ha særlig sosial omgang.

Gruppene skal være trygge og gode steder å være, og det er behov for å ha moderatorer som bidrar til god atmosfære, forbygger dårlig stemning og kan stoppe konflikter hvis de skulle oppstå.

For å drive gruppene på best mulig måte trenger vi flere moderatorer i gruppene

 • Likeperson
 • Samfunn og forskning
 • Ungdom
 • Pårørende

Arbeidet går ut på å holde et øye med gruppen og å håndheve gruppens regler noen dager hver uke. Moderatorene arbeider sammen som en gruppe, og det vil alltid være andre moderatorer tilgjengelig hvis det skulle oppstå vanskelige situasjoner.

Ønskede egenskaper:

 • Diplomatisk
 • Flink til å avvæpne konflikt
 • Tørre å være streng når det er behov for det

Hvis du tror dette er noe for deg, skriv litt om deg selv og om relevant erfaring på sosiale medier, og send det til post@ME-foreningen