Julehilsen

Av Linda Bringedal, styreleder

Kjære alle sammen.

Takk for fornyet tillit til oss i styret. Vi har fått et par nye medlemmer, noen har gått ut av styret, og de fleste av oss er med videre. Det er viktig å få inn nye, og det er viktig med kontinuitet i arbeidet. Vi er også heldige med at vi har dyktige og dedikerte ansatte og frivillige i ME-foreningen.

Tusen takk til staben for alt dere gjør! Takk til alle dere frivillige som bruke tid og krefter til beste for alle.

Til sammen er vi over 6000 medlemmer i foreningen nå. Det viser en god vekst i løpet av de siste årene, og betyr at medlemmene synes det har en verdi å være medlem hos oss, å være del av fellesskapet som jobber mot samme mål: at også ME-pasienter skal oppleve at helsetjenesten er der for dem, at det skal finnes en kur eller medisin, at en skal ha sin plass i samfunnet.

Vi har fortsatt et helsevesen der det er sterk variasjon i hvordan de møter pasientene. Hvem du tilfeldigvis får til behandler bestemmer i stor grad hvordan du blir møtt. Det er alt for lite kunnskap om ME hos alt for mange av helsepersonellet rundt omkring i landet.

Det er håp om at det skal komme seg, at det skal bli tryggere forhold både med helsehjelp og med sosiale forhold.  Mer og mer forskning belyser feltet, det er et mye større kunnskapsgrunnlag enn før.

De fleste, også helsepersonell, vil det beste for andre. Helsepersonell vil også føle mestring, at det de gjør er positivt, at pasientene får hjelp, at det nytter. Det er bare det at de roter seg vekk på veien noen ganger, velger forenklede forklaringer på det de ikke forstår godt nok. Da er det ikke rart om tilliten mellom pasient og behandler brister.

Paradigmeskifte tar tid, det er krevende å få til endringer. Men det kommer. Det må komme. Akkurat nå er vi fortsatt i den fasen der for mange fagfolk er i fornektelse, der de sloss mot det må endres. Det er ikke lett å ta inn over seg at de har tatt feil, gjort feil, vært urettferdige, og har påført pasientene ekstra lidelse.

I mange land bevilges det mer penger til forskning. Nye retningslinjer blir tatt i bruk. Pasientenes stemmer blir sterkere. Det er mange gode krefter, sammen er vi sterke! Det må bli bedre, det skal bli bedre.

Husk på at det viktigste er å ta vare på seg selv og hverandre. Ta imot de gleder som finnes, let etter det som er godt. Kanskje julaften feires best med pizza og pyjamas, og en film? Gjør det som passer best for deg.

De beste ønsker til dere alle om en god og rolig jul.

Ikke medlem i ME-foreningen? Meld deg inn for å støtte arbeidet vårt for ME-syke i Norge. Medlemsfordelene kan du lese om her.

ME logo standard