plakat om filmkveld, "movie & mingle"
halvfigur mann, sitter og prater

Søknadsfrist for ny AAP-periode er 1 mars 1 februar ble karensregelen for arbeidsavklaringspenger(AAP) opphevet. Hvis du er i en karensperiode nå, kan du søke om ny periode uavhengig av hvor lenge du har igjen av karensperioden. Hvis du søker innen 1 mars og får innvilget ny periode, vil du få etterbetalt fra 1 februar. Søker […]