Bilde av mor som holder baby

Pilotundersøkelse om ME og graviditet, fødsel og barsel

Rundt 80% av ME-syke er kvinner, og svært mange av dem rammes i en alder hvor det å få barn kan være aktuelt. På tross av det finnes det så å si ingen forskning på det å være ME og være gravid, å føde eller å gå gjennom barselperioden.

Det finnes historier om noen som har blitt bedre under graviditet, og andre som har blitt verre. Vi vet imidlertid ikke hva som er vanlig, eller hva man kan forvente.

Vi planlegger en større spørreundersøkelse om temaet, og i denne omgangen trenger vi hjelp av dere til å identifisere hvilke problemstillinger vi bør fokusere på.

Du kan svare på denne undersøkelsen enten du har opplevd graviditet og fødsel mens du har hatt ME, eller om du er en av dem som gjerne skulle hatt mer informasjon om temaet.

Det tar under fem minutter å fylle ut (hvis du ikke har veldig mye du vil fortelle oss)

Alle svar på denne undersøkelsen er anonyme.

Svarene som kommer inn vil bli brukt til å designe en større undersøkelse, og til å skrive en søknad om prosjektmidler.