Rødt banner, fagdag 2023 med bilder av innledere.

Åpen fagdag 21 november – Hvordan lære opp helsepersonell i ME

De fleste i helsevesenet kan veldig lite om ME. Noen få undervisere på universiteter og høgskoler, og andre dedikerte fagpersoner jobber daglig for å endre på dette. Vi har invitert noen av dem for å snakke om sitt arbeid, og tanker om hva som skal til for å få ut kunnskapen til flere.

Tradisjonen tro markerer Norges ME-forening 36 årsdagen til foreningen 21 november, 15:00-18:00  med en åpen fagdag. Fagdagen er på OsloMet, i Pilestredet 35 i auditoriet PI254. Nytt av året er at det er mulig å delta digitalt, på Zoom!

Det meste av fagdagen foregår på engelsk, fordi de fleste av innlederne kommer fra Storbritannia eller USA. Det blir en presentasjon på norsk.

Billettpriser:

  • 150 kroner – medlem
  • 300 kroner – ikke-medlem
  • 100 kroner – digital deltakelse

Tema: Hvordan lære opp helsepersonell i ME?

I år får har vi invitert noen av de relativt få som lærer opp studenter og helsepersonell i utredning, behandling, rådgivning og pleie av ME-pasienter. Det er lite om noe om på pensum om sykdommen i de helsefaglige utdanningene i dag, og resultatet har i årevis vært feildiagnose, feilbehandling, pleie som gjør pasientene sykere, og dessverre også mistro.

Hva kan man gjøre med det? Hva behøver vi? Og ikke minst: de som jobber med å lære opp studenter eller kolleger i dag, hvordan går de fram?

Program:

Presentasjoner fra auditoriet:

Nina Muirhead fra Doctors for ME – «ME/CFS and Medical Education»

Irma Pimxsterhuis, førsteamanuensis i Ergoterapi på OsloMet – Opplæring av ergoterapistudenter ved OsloMet i fatigue management med hovedfokus på CFS/ME

Presentasjoner på Zoom:

Michelle Bull  fra Physios for ME – «Understanding and managing ME/CFS for physiotherapists

Amy Mooney, ergoterapeut med ME, fibromyalgi og Ehler-Danlos som spesialfelt – «Pacing for PEM: an occupational therapy approach for managing symptoms and exertion for meaningful activities of daily living.»

Etterpå blir det panelsamtale ledet av Hege Guttormsen, styremedlem i Norges ME-forening

Ikke medlem i ME-foreningen? Meld deg inn for å støtte arbeidet vårt for ME-syke i Norge. Medlemsfordelene kan du lese om her.

ME logo standard
Bilde av plakaten til arrangementet, med klikkbar lenke til plakat.