VEILEDERE OG GRUNNBØKER

Det er utgitt en rekke veiledere og grunnbøker når det gjelder diagnose og oppfølging av ME-syke.

I denne seksjonen av nettsiden er det samlet lenker til  lenker til en rekke publikasjoner.

det er utarbeidet flere gode grunnbøker for ME.

Den internasjonale konsensusgrunnboken er utarbeidet av forfatterne av de internasjonale konsensuskriteriene (ICC). Den kan lastes ned fra vår nettside som PDF, både i engelsk og norsk versjon.

Nasjonal veileder for CFS/ME er nromerende for tilnærmingen til ME i Norge. ME-foreningen er ikke helt enig i alt innhold, særlig når det gjelder den informasjonen som gis om kognitv terapi og gradert trening. Forskningen det vises til er utført på langt større pasientutvalg (Oxfordkriteriene, prevalens rundt 4%) enn de diagnosekriteriene som anbefales av veilederen (Canadakriteriene, prevalens mellom 2 %% og 4 %%)

Organisasjonen IACFSME har også utarbeidet en veileder for klinikere, det samme har US ME/CFS Clinicians Coalition.

Her finner man også lenke til en god veileder om pediatrisk ME.