ImmunoME får 290 000 av ME-fondet

Den årlige 12 mai tildelingen fra ME-fondet er klar. Prosjektgruppa ImmunoME er innvilget 290 000 kroner i støtte. Gruppa studerer genetiske og immunologiske aspekter ved autoimmune sykdommer, og støtten er driftsmidler til et pågående PhD-prosjekt.

ImmunoME har søkt og fått innvilget 290 000 kroner til sin grunnforskning på ME.

Midlene går til to ulike prosjekter:

Det første er en utvidelse av en pilotstudie hvor de har sammenliknet ekstracellulære vesikler i blodplasma mellom ME-syke og friske kontroller. I pilotstudien deltok 20 ME-syke og 20 kontroller, og forskerne vil nå utvide med 30 av begge grupper.

Det andre er et prosjekt der de skal brukes enkeltcelle-sekvensering til å karakterisere immuncelleprofilen ogimmun-reseptorprofilen til ME pasienter. Dette skal de sammenlikne dette både med profilen til friske kontroller og pasienter med en etablert neuroimmunologisk sykdom, nemlig
narkolepsi type 1 .

Dette er doktorgradsprosjektet til stipendiat Donia Jamal Ramadan som er støttet av Helse SørØst med lønn og begrensede driftsmidler i 3 år, og med dette har ME-fondet bidratt med resten av de nødvendige midlene til å gjøre disse kostbare analysene.

Annerkjennelse av viktig forskningsmiljø

Prosjektgruppa ImmunoME er en del av forskningsgruppa Genetics of Autoimmunity, ved Oslo Universitetssykehus. De har tidligere fått støtte til sin ME-forskning av Kavlifondet, og var et av forskningsmiljøene som fikk støtte i forskningsprogrammet BEHOV-ME. De har tett kontakt med forskningsgruppa som forsker på ME ved Haukeland universitetssykehus, og forskerne bak den gigantiske kartleggingsstudien DecodeME i Storbritannia.

I tillegg til selve prosjektet sier ME-fondet at fagrådet var opptatt av viktigheten av å støtte dette aktive ME-forskningsmiljøet.

Prosjektleder Marte K. Viken er på en internasjonal ME-konferanse i Tyskland, men ville likevel komme med en hilsen til alle ME-syke, og alle som støtter forskning på ME:

– Gratulerer så mye med ME-dagen. Jeg vil på vegne av forskningsgruppa si tusen takk til alle som støtter forskning på ME. Vi setter utrolig stor pris på at våre prosjekter er blant de som får støtte. Tusen takk!

Ikke medlem i ME-foreningen? Meld deg inn for å støtte arbeidet vårt for ME-syke i Norge. Medlemsfordelene kan du lese om her.

ME logo standard
log ME-fondet

ME-fondet er ME-foreningens fond, som samler inn midler til biomedisinsk forskning på ME.

Les mer om ME-fondet, både om hvordan du kan gi og søke om penger –  på våre sider om innsamling.