Mestring av PEM

PEM står for Post Exertional Malaise. På norsk har vi oversatt det til anstrengelsesutløst symptomforverring. ME-pasienter opplever at de blir sykere om de presser seg ut over egen tålegrense, og reaksjonen kan være forsinket med en dag eller to. Hvor tålegrensen ligger er forskjellig fra pasient til pasient, og kan variere fra dag til dag.

Les mer om PEM under seksjonen «OM ME».

I denne videoen har Staci Stevens mange gode tips om aktivitetsavpasning og aktivitet.

Mange pasienter opplever anstrengelsesutløst symptomforverring som et av de vanskeligste elementene ved ME. Det er vanskelig å vite hva man tåler, og det er lett å ta i for mye på gode dager. Reaksjonene på overdreven aktivitet er også ofte forsinket. Man kjenner ikke at man tar for mye i der og da – og «straffen» kommer dagen etter eller neste dag. Følgen kan være at man «kræsjer», og opplever en lang dårlig periode før man er tilbake på det nivået man startet.

CFIDS Association of America har arrangert en serie «webinarer». Et av dem tar opp de vanligste spørsmålene rund PEM.

ME-pasienter bør være i aktivitet så mye de tåler, men det er uhyre viktig å holde seg innenfor trygge rammer.