FUNCAP 27 – test/retest

Hjelp oss å utvikle en kortversjon av funksjonsskjemaet!

Den lange versjonen av FUNCAP er godt egnet for å kartlegge funksjonsnivå ved diagnose, eller i forbindelse med utredning av funksjonskapasitet i forbindelse med søknad om uføretrygd.

Vi har også opplevd stor interesse fra flere forskerteam som ønsker å bruke FUNCAP som utfallsmål i studier. Til det trenger vi en kortere versjon. Se videoen, eller les under hvordan du kan hjelpe til.

Både ME-syke og friske kan delta.

Test/retest

Før vi kan publisere kortversjonen av FUNCAP må vi gjøre en test/retest av skjemaet. Da ber vi både ME-syke og friske om å svare på skjemaet med to ukers mellomrom. På den måten tester vi hvor pålitelig skjemaet er. Svarene er anonyme, så for at vi skal kunne koble de to svarene sammen, ber vi dem som svarer om å lage en kode som de legger inn begge ganger.

Datoer og lenker her:
Runde 1: Test 31.7.23 tom 2.8.23
https://www.surveymonkey.com/r/FUNCAP27-test
Runde 2: Retest 14.08.23 tom 16.8.23
https://www.surveymonkey.com/r/FUNCAP27-retest
Det kan være en god ide å sette en alarm på mobilen, slik at man husker del to! Det vil også bli lagt ut påminnelse på Facebook.

Stor interesse internasjonalt

FUNCAP ble presentert på Invest in ME konferansen i mai. Det var stor interesse fra mange, både klinikere og forskere. Det finnes ingen ting som dette fra før, og det var stort at blant annet representanter fra amerikanske CDC og NIH ønsket å se nærmere på det.

Det hadde ikke vært mulig å få til dette uten alle dere som har svart på alle rundene med spørreundersøkelser, og som har kommet med verdifull og nyttig tilbakemelding, gode forslag og hyggelig oppmuntring. Dette er en helt unik måte å jobbe på, der vi virkelig har hatt pasientene med i prosjektet. Hver og en av dere har rett til å føle at dette er litt deres! Hjertelig tusen takk!

Her kan dere lese mer om bakgrunnen for prosjektet, og om hvordan prosessen har vært så langt.

Under kan dere se videoen fra Invest in ME, der professor Kristian Sommerfelt presenterer FUNCAP.