Videointervjuer med norske klinikere og forskere

ME-foreningen planlegger en serie videoer med norske forskere og klinikere. Det er mange som har etterspurt norskspråklig informasjonsmateriell, og videoene er et ledd i å møte dette behovet.

Først ut er barnenevrolog Kristian Sommerfelt, som har arbeidet med barn og unge med ME på Haukeland universitetsykehus i mange år. I videoen snakker han om utredning, oppfølging og prognose.

Vi minner om at det er lenker til svært mange engelskspråklige videoer om ME på nettsiden.